horisont-ledersamling
Lek og moro hører med når man skal bli kjent og knytte relasjoner. (Foto: Eirik B. Fjellestad).

Startskudd for Horisont

Den første av fire samlinger for Frikirkens lederprogram som har fått navnet «Horisont», fant sted på landstedet Solhaug utenfor Trondheim i oktober.

Budbæreren skrev tidligere i år om Frikirkens satsning på fremtidige ledere, og om at en prosjektgruppe var nedsatt av synodeformannen og daglig leder ved hovedkontoret for å utvikle et lederprogram for Frikirken sentralt. - Det er mange som trenes for lederansvar rundt om i menighetene, men dette stopper veldig ofte opp når man kommer i studentalder. Det er et stort juv fra å ha en lederrolle i ungdomsarbeid til å få sentrale posisjoner i menighetene og kirkesamfunnet vårt, uttalte leder av prosjektgruppa Eirik B. Fjellestad til Budbæreren i februar i år. Tredje helgen i oktober var tolv deltakere i alderen 20-30 år samlet på Solhaug landsted nord for Trondheim, til den første av fire samlinger i lederprogrammet.

Selvledelse

- Dette er en satsing og investering på «Frikirkens fremtidige ledere»; unge voksne som enten er på vei inn i ledelse i Frikirken, eller som har vært både ledere og ansatte i flere år allerede, sier Eirik B. Fjellestad. Sammen med Sindre Olafsrud fra Nordic Navigation stod han for undervisningen og opplegget gjennom helgen. Tematikken på første samling handlet om å eie sin historie: «For å kunne gjenkjenne hva Gud gjør, og kriser i andres liv, må en først lære å tyde signalene i ens eget». - For å lede andre må en først kunne kjenne og lede seg selv. Det å kunne jobbe med sin personlige tidslinje, samt verktøyet «Strengthsfinder», ble brukt for å kaste lys over en selv som leder. Prosessene ble bearbeidet hele veien sammen med andre deltakere og i team. Deltakerne vil få arbeidsoppgaver og møtes i videosamtaler i mindre grupper mellom samlingene, de vil ha egen lederpraksis i lokalmenighet og være med på et eldsterådsmøte i egen menighet hvert semester, sier Fjellestad. Med på samlingen var også daglig leder ved Frikirkens hovedkontor Marit Ecklo Brevik og synodeformann Jarle Skullerud, som begge delte om sin vei inn i lederskap. Ledersamlingen ble avsluttet søndag, med gudstjeneste og møte med eldsterådet i Trondheim Frikirke, der deltakerne fikk et innblikk i prosesser som menigheten og ledelsen har gått igjennom.

Tre samlinger til våren

Horisont består av følgende deltakere: Amalie Beeder Mollandsøy (født 1996) fra Bergen, Andreas Vestvik (1990) fra Klepp, André Myhren (1995) fra Songdalen, Anna Kleppe Moe (1992) fra Bergen, Eirik Austeng (1989) fra Hamar, Hanne Marie Skaar (1994) fra Greåker, Hanne Wigemyr Kjeldsen (1989) fra Porsgrunn, Henrik Timenes (1995) fra Hånes, Knut Amund Låstad (1989) fra Bergen, Markus Moi (1993) fra Greåker, Sindre Fjellestad (1997) fra Hamar og Steinar Hjelset (1992) fra Bergen. Neste samling finner sted i januar på Høgsveen retreatsenter utenfor Hamar. Temaet blir teamledelse, og Silje Wiig-Abban og Tor Erling Fagermoen underviser. Den tredje samlingen er i april i London, der temaet blir organisasjonsledelse. Anne Mari Schiager Topland og Øivind Augland underviser. Fjerde og siste samling handler om veien videre i Frikirken, når deltakerne samles i Bergen i juni. Marit Ecklo Brevik, Jarle Skullerud, Anne Mari Schiager Topland og Håvard Haugland blir med og bidrar på samlingen.