prosjektgruppe-lederrekruttering
Prosjektgruppa, fra venstre: Chris Jennings (Bergen Frikirke), Ann-Christin Østerberg (Inspire Kirken, Horten), Amalie Mollandsøy (Bergen Frikirke), Sindre Olafsrud (Nordic Navigation), Endre Sagedal (Kristiansand Frikirke), Grethe B. Ravneng (FriBU og Fredrikstad Frikirke) og Eirik B. Fjellestad (FriBU og Hamar Frikirke). (Foto: Geir Arne Johansen).

Vil nå framtidas ledere

En prosjektgruppe nedsatt av synodeformannen og daglig leder ved hovedkontoret, har fått i oppdrag å utvikle et lederprogram for Frikirken sentralt.

- Det er mange som trenes for lederansvar rundt om i menighetene, men dette stopper veldig ofte opp når man kommer i studentalder. Det er et stort juv fra å ha en lederrolle i ungdomsarbeid til å få sentrale posisjoner i menighetene og kirkesamfunnet vårt, sier leder av prosjektgruppa Eirik B. Fjellestad. Frikirken har allerede utviklet kurspakken «Akademiet» som et verktøy for å rekruttere og trene unge voksne, men dette er ifølge Fjellestad en større satsning på å utvikle ledertalentene som finnes rundt omkring. - Vi tenker at dette skal være ledertrening for kandidater til både pastortjeneste, eldstetjeneste og sentrale styreverv, sier han.

Kompetent team

For å lede prosjektet er det opprettet en 25 prosent stilling for Fjellestad. Prosjektgruppen er satt sammen av godt kompetente og erfarne folk. - Fra Nordic Navigation har vi fått med Sindre Olafsrud, som ekstern hjelp. Fra Bergen Frikirke, som vel er den menigheten som aller tydeligst i Frikirken har klart å møte, utvikle og multiplisere ledere og unge voksne, har vi Chris Jennings og Amalie Mollandsøy. Endre Sagedal fra Kristiansand Frikirke er med i et pastorteam, som spiller på styrkene til hverandre. Grethe B. Ravneng fra Fredrikstad Frikirke har erfaring med å drive og utvikle lederprogrammet Ung leder i Østfold, og Ann-Christin Østerberg fra Inspire Kirken i Horten vet litt om hvordan det er å være kvinnelig pastor i oppstartsfasen, og som ny i Frikirken kan hun se oss litt utenfra, sier Fjellestad.

Nye tanker for lederskap

Prosjektgruppa har så langt hatt to samlinger for å utvikle lederprogrammet, og de møtes siste gang i mars. - Deretter starter vi med å markedsføre og rekruttere til kurssamlinger fra høsten 2018 frem til høsten 2019. Det vil bli samling en langhelg hvert semester, og hver samling blir på et nytt sted i Norge for å oppleve Frikirkens ulike regioner, sier Fjellestad. - Vi ønsker å innføre nye tanker for lederskap i Frikirken, slik at det ikke bare er én person som blir sittende alene med veldig mye ansvar, typisk pastor eller ansvarlig eldste. Hvordan kan vi jobbe sammen slik at menighetslederne kan gjøre det de er best på, og utfylle hverandre der man kommer til kort? Hvordan kan pastor i menigheten engasjere medlemmene og lede og utvikle nye ledere? Det er nøkkelen til vekst, sier Fjellestad. Prosjektgruppen har også møtt en referansegruppe bestående av studenter i målgruppen, som har gitt feedback underveis og hjelper å sette rammer som er relevante for lederne de ønsker å nå.