Kontakt oss

Synodestyret gjorde i oktober 2019 et vedtak om "å avvikle Budbæreren i nåværende form".

Papirutgaven av Budbæreren har til oktober 2019 vært den viktigste satsningen. Synodestyret gjorde da et vedtak om "å avvikle Budbæreren i nåværende form". Juni 2020 vedtok Synodestyret en ny kommunikasjonsstrategi, som ikke tar høyde for en videreføring av bladet slik leserene kjenner det.

Redaksjonen vil sende ut informasjon til tidligere abonnenter med mulighet til å melde seg på nyhetsbrev fra kirkesamfunnet.

I dag eksisterer "Menighetsposten", som er et nyhetsbrev fra daglig leder på hovedkontoret. Dette retter seg mot ansatte og ledere, og hvem som helst kan melde seg som mottaker av dette.

I Menighetsposten for oktober 2020 stod følgende:

"Synodestyret vedtok ny kommunikasjonsstrategi på synodestyremøtet i juni. Kommunikasjonsstrategien skal bidra til at Frikirken når de overordnede målene og kommuniserer bedre mot menigheter, medarbeidere og medlemmer. Strategien skal gi retning for kommunikasjonsarbeidet og være en plattform for gode kanalvalg mot ulike målgrupper, med et særlig fokus på dem under 40 år. I høst jobbes det med ny grafisk profil, nye nettsider og et nyhetsbrev med saker som både skal være tilgjengelige på nett og sendes ut per post til dem som ønsker det."

----------

Informasjon som skal endres fra nyttår:

På budbareren.no får du i tillegg tilgang til nyheter og debatt og kan kommentere begge deler. Fra februar 2017 har du som abonnent også mulighet til å logge deg inn og lese digitalutgaven av Budbæreren.

Budbæreren er medlem av Fagpressen og redigeres etter Redaktørplakaten og Pressens Vær varsom plakat.
Motto ”Sannheten tro i kjærlighet” har vært med helt fra 1883.

Budbæreren vil ha dine tips og tilbakemeldinger.

Ansvarlig redaktør:
Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek   

Epost : [email protected]  Direkte telefon 996 43 438

Kontakt oss

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)
* Obligatorisk felt