Misjonsfest i Levanger Frikirke

Vi måtte feire en gang til, og det ble kor og orkester, masse kaker og bløtkaker, slips og finkjole, skriver Anne Græsli Nordvoll, Sigvar Sandstad (bildet) og Inga Marie Pedersen i sin oppsummering av misjonsfeiringen i Levanger Frikirke.

Kan vi tro på Gud i 2016?

Er det fornuftig å tro på Gud? Og hvis Gud er allmektig, hvorfor er det så mye ondt i verden? Disse spørsmålene skapte temaoverskriftene til et todagers seminar på Visjon i sommer.

Vil gi rom for hele mennesket

Frikirken får stadig nye medarbeidere, og de kan du bli kjent med på baksida av papirutgavene til Budbæreren. Som nyansatt menighetsplanter i Tverlandet Frikirke er Chris Slettvoll (30) opptatt av at alt vi gjør skal være fundamentert på Jesu radikale kjærlighet, i møte med våre nærmeste og nye mennesker vi møter.

Misjonsfeiring i Kristiansand Frikirke

Det ble fullt hus i Kristiansand Frikirke søndag kveld, da Søndre presbyterium inviterte til jubileumsfeiring for Frikirkens 100-årige misjonsarbeid. Tidligere misjonærer og gjester fra Taiwan var blant de spesielt inviterte, og møtte stor applaus da de kom frem.

"Frikirken og Kinki Evangelical Lutheran Church"

I november 2014 skulle Frikirken og Kinki Evangelical Lutheran Church (KELC), i Japan, reforhandle sin samarbeidsavtale. Dessverre var vi ikke i stand til å komme til enighet og møtene endte i et brudd. Det ble i ettertid også en uenighet om hvem som forårsaket bruddet. I juni 2016 bestemte synodestyret å sende en ny henvendelse til ledelsen i Kinki, i håp om å kunne innlede nye samtaler som ville føre til forsoning. Her gjentar vi vår bønn om tilgivelse og ønske om forsoning, skriver Synodeformann Jarle Skullerud i dette leserinnlegget.

  • Neste

Budbæreren er organ for kirkesamfunnet Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Budbærerens historie startet i 1883.

Les mer om oss her