Avslutningslunsj på Frikirketorget

Tirsdag 17.januar ble det holdt avslutningslunsj for Sidsel Lauten, Sven Aasmundtveit og Arne Kristiansen på Frikirketorget, som takk for lang og tro tjeneste i kirkesamfunnet.

Utadrettet frikirkesamarbeid i Lillesand

I samarbeid med Røde Kors og Mental Helse driver Lillesand Frikirke lavterskeltilbudet «Aktiv Fritid», for flyktninger og for unge som strever. Bildet er fra en båttur som fant sted i mai i fjor.

Bønn for Oslo

Strategisamling for Frikirken

Strategisamlingen for Frikirken, som er arrangert av Synodestyret, finner sted på Gardermoen i går og i dag.

Julehilsen fra Frikirkens utsendinger

- Vi er utrolig stolt og takknemlig for å få lov til å reise ut for Frikirken. Vi er sammen om det viktigste oppdraget, å fortelle mennesker om Jesus og vi får gjøre det blant noen av de minst nådde folkeslagene, skriver Frikirkens utsendinger til Budbærerens lesere. Utsendingene i Japan (bildet) driver arbeid blant studenter og matutdeling til hjemløse i Nagoya, som du kan være med og støtte (klikk på link til video inne i saken).

  • Neste

Budbæreren er organ for kirkesamfunnet Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Budbærerens historie startet i 1883.

Les mer om oss her