5.ettertanke.skinner

Veivalg i brytningstider

For ledere i Frikirken holder ikke et lojalitetsprinsipp. Her må vi forvente at man står inne for Bibelens og Frikirkens lære, skriver Jostein Ek i dette leserinnlegget.

Med mottoet Sammen om oppdraget har Frikirkens menigheter en unik bredde i form. Det er plass for medlemmer med ulike syn og undring. Samtidig er enheten tuftet på en konservativ teologi med troskap til skriften alene. Vi står samlet om Bibelens kjerneverdier; Gud som skaper, synd og nåde, frelse og fortapelse, disippelskap og ekteskap. Det må vi hegne om. Liberale endringer kommer alltid gradvis, og vi kan lære mye av siste kirkevalg; En forholdsvis liten gruppe hadde over tid kjempet fram dramatiske endringer, og på underlig vis fikk de flertallet med seg. Så tror man at man kan balansere med to syn i viktige lærespørsmål uten å brekke ryggen? Om vi også begynner å flytte deler av grunnmuren på et bygg er det bare et tidsspørsmål før noe gir etter.

For ledere i Frikirken holder ikke et lojalitetsprinsipp. Her må vi forvente at man står inne for Bibelens og Frikirkens lære. Om jeg ikke gjør det, så er det jeg som må gå et annet sted. Jeg kan ikke endre på kjerneverdiene. Før jeg ble ansatt i Frikirken spurte menighetsmøtet om hvor jeg sto i enkelte spørsmål. Det er ryddig. Eldste, pastorer og synodestyre skal være samlende, i troskap til lære og forfatning. Da er det betimelig å stille klare krav til nominasjonsprosesser og kandidater. La oss ta gode valg framover!

Jostein Ek