varslingsrutiner-unsplash
Synodestyret har vedtatt varslingsrutiner for Frikirken, som skal sikre at kritikkverdige forhold raskt avdekkes og ryddes opp i. (Illustrasjonsfoto: Unsplash).

Vedtok varslingsrutiner

Synodestyret har vedtatt varslingsrutiner for Frikirken, som alle arbeidsgivere og arbeidstakere i kirkesamfunnet plikter å sette seg inn i.

- Alle virksomheter med fem ansatte eller flere plikter å ha rutiner for intern varsling og samtlige arbeidsgivere og arbeidstakere i Frikirken plikter nå å sette seg inn i våre varslingsrutiner, sier daglig leder ved Frikirkens hovedkontor, Marit Ecklo Brevik. 

Hensikten med varslingsrutinene er å sikre at kritikkverdige forhold avdekkes og ryddes opp i så snart som mulig. Varslingsrutinene skal også bidra til at det ikke skal være vanskelig å si fra om kritikkverdige forhold i kirkesamfunnet, og sørge for en bedre og raskere behandling av innkomne varsler samt sikre ivaretagelse både av varsler og den som er påvarslet.

Kritikkverdige forhold vil si forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Eksempler kan være myndighetsmisbruk, diskriminering, korrupsjon eller uetisk atferd.