martin-Luther

Trenger kristenheten en ny reformasjon?

Trenger kristenheten en ny reformasjon 500 år etter Luthers modige opptreden i Worms?

500 år etter Luthers modige opptreden i Worms?

Dr. Paul Wilkinsons engasjement for sannheten i konflikten mellom israelere og kristne palestinere, er et viktig  teologisk innspill. På  hans menighets hjemmeside (Hazel Grove Full Gospel Church i Stockport i UK)  har han lagt ut et powerpoint-foredrag om hva palestinske kristenlederes teologiske plattform går ut på. Han har forsket på spørsmålet siden 2005  og tatt sin Ph.d på temaet. Det timelange foredraget, «Christian Palestinianism», bekrefter påstanden om at kristenheten og den lutherske kirke er dypt splittet i synet på Israel.

Dr. Paul Wilkinson stod i 2004 foran en forsamling i Ramallah på «Vestbredden» der ca. 600 kristenledere fra hele verden var samlet i anledning 10 årsdagen for stiftelsen av den internasjonale organisasjonen, Sabeel. Yasser Arafat stod som innbyder til denne spesielle samlingen, som han «kastet glans» over ved sitt nærvær. Situasjonen liknet litt på den Luther sto i foran fyrstene i Worms noen hundre år tidligere. Ved den anledning holdt Martin Luther modig fast på alt han hadde sagt og skrevet i årene forut. Det innledet for alvor den lutherske reformasjon.

Keiseren, Carl 5. holdt den følgende dag i 1522 en tale. Den var ikke så storartet som Luthers, og utgjorde den første bekjennelse som han personlig avga i offentligheten. Her sa han blant annet: "Det er sikkert at en enkelt broder (Martin Luther) tar feil når han setter seg opp mot hele kristenhetens mening, for ellers må kristenheten ha tatt feil i tusen år eller mer. Det ville være en skam for oss og for dere, lemmer på den edle tyske nasjon, hvis det på grunn av vår forsømmelse i vår tid skulle snike seg inn bare et skjær av heresi i menneskenes hjerter, til skade for den kristne religion. Etter at vi i går hørte Luthers tale, sier jeg dere at jeg beklager at jeg så lenge har nølt med å ta forholdsregler mot ham. Han har sitt frie leide! Men heretter vil jeg betrakte ham som en notorisk kjetter, og håper at dere som gode kristne vil gjøre det samme".

Den unge pastoren, dr. Paul Wilkinson,  inntok den samme modige holdningen som Luther, da han sammen med over 600 teologiske utsendinger fra hele verden møtte som observatør på Sabeel-konferansen, der selveste Yasser Arafat var til stede. (kort tid før han døde i 2005) På uventet vis fikk den unge pastoren anledning til å ta ordet fra podiet etter ett minutts stillhet etter en sjokkerende melding om at Hamas grunnlegger nettopp var blitt likvidert av Israel.

I den situasjonen hadde han, etter min mening, en like modig fremtreden som Luther i sin tid viste i Worms. 

Roald Øye, Kristiansand.