tomas-s

Tomas Sjödin på arbeidermøtet

Troens fotavtrykk er hovedtema på Frikirkens arbeidermøte og i år har vi vært så heldig å få med oss Tomas Sjödin som taler.

Den svenske forfatteren og pinsepastoren talte også over hovedtema. Troens fotavtrykk i meg og troens fotavtrykk i samfunnet rundt oss.

Den første kvelden snakket Sjödin om «det bedende liv», om å være i bønn uten å be om noe.

Med femti nasjoner i menigheten, femti måter å gjøre ting på, femti meninger, kreves det mye av en leder.

- Når verden snurrer og alt er i uro, er det vi som ledere som skal være i ro. Vi er fasthet utholdenhet og troskap, når verden er urolig rundt oss, sier han. - Lederskap handler ikke om å gå foran og noen skal følge etter. Men det handler om å stå stille i en verden der det snurrer.

I menigheten i Göteborg er det 300-500 familier som blir mette hver dag som frukt av matutdelingen de driver. - Ikke hadde jeg visst at matutdelingen skulle bli en vei til deres personlig tro for flere av dem. Men det koster noe hver dag. Jeg skal være mjuk så jeg kan bevege meg og bøye meg i stormen. Så jeg kan reise meg når jeg stormen har gått. Man er sjanseløs som leder i stormen hvis man ikke har bygd et rom med Herren, sa Sjödin og snakket om bønnelivet. Han oppmuntret pastorer og ledere til ikke å rakke ned på sitt eget bønneliv. En undersøkelse viser at svært få er fornøyd med eget bønneliv. I stedet for at det skal bli en dårlig samvittighet ville han takke Gud for det som fungerer og ikke lengre snakke negativt om bønnelivet. Dette hadde endret mye for Sjödin.

- Ledere kan ikke løse alt. Men vi kan ta folks frustrasjon, uro, framtidsutsikter, og romme det. Ikke løse det, sa Sjödin til Frikirkens ansatte.

Dette stiller krav til oss som ledere. At vi er ledet.- Vi må ha den plassen ved Guds hjerte, som ikke avhenger av bekreftelse eller mangel på bekreftelse, sier han. - For å se noen må man selv ha blitt sett av Gud. Bare solbade innenfor Guds ansikt. Bare være stille. Det uttrykker en enhet med Jesus. Å være i bønn uten å be om noe spesielt, oppmuntrer han.

- Du vet jo hvor deilig det er å møte mennesker som oppsøker deg uten å ville noe spesielt?

Moder Teresa ble spurt om sitt bønneliv. Hva sier du til Gud? – Ingenting, svarte hun. Gud da hva sier han? – Ingenting, svarte hun. Han lytter… Dette var et dypt felleskap og enhet med Jesus.

 

Onsdag taler Sjödin over tema «troens fotavtrykk i samfunnet rundt oss»