05-fellesskap--ettertanke
Et nytt læringsnettverk for innvandrerarbeid skal være med og virkeliggjøre Frikirkens visjon med å nå nye mennesker. (Illustrasjonsfoto: Budbæreren).

Starter nytt læringsnettverk

Frikirken starter i mars neste år opp et læringsnettverk for innvandrerarbeid.

Hovedfokuset vil være på muslimer i Norge. I Frikirkens vedtatte målplan for årene 2018-2023, står det i punkt 22. at "Vi har styrket misjonsarbeidet vårt blant mulismer i Norge".

Menigheter som har, eller ønsker å starte, et innvandrerarbeid kan kontakte [email protected] for påmelding innen 4. februar. Les mer om arbeidet blant innvandrere i Frikirken i Budbærerens julenummer, som er ute nå.