martin-luther-1532

Reformasjons-markeringer i Frikirkens regi

I anledning reformasjons-jubileet i år, blir det en rekke arrangementer og markeringer hvor folk fra Frikirken deltar eller har regi.

I anledning reformasjonsjubileet i år, blir det en rekke arrangementer og markeringer. Rett over påske arrangeres tur til Wittenberg, Erfurt og Eisenach med Wartburg fra 24.april-1.mai. Jan Gossner og Rolf Solås er reiseledere. Det blir reformasjonssymposium på Stavern folkehøyskole, Fredtun 30.mai-1.juni. Lørdag 4. november holdes messe over Luthers Lille Katekisme på Synodemøtet, skrevet av Per Eriksen. I tillegg blir det undervisning og ulike markeringer på Synodemøtet 2.-5.november, ved Stavern folkehøyskole, Fredtun. Temagudstjenester holdes fire søndager i løpet av høsten 2017, i de lokalmenighetene som ønsker det. Informasjon og prekenforslag sendes ut i april. Aktuelle artikler skrevet av teologisk fagråd trykkes i Budbæreren utover året. I tillegg vil det være lokale arrangement og markeringer, i Frikirken og tverrkirkelig. Frikirken vil også markere reformasjonen sammen med alle andre kirkesamfunn i Norge, under Rådsmøtet til Norges Kristne Råd 27.-28.mars.

Reformasjonssymposium i Stavern

- Stavern Folkehøyskole inviterer til ”Lutter smil og glede...eller?” 30. Mai-1. Juni. Dette er et kortkurs med stor bredde. Et livsnært reformasjonssymposium? Det høres jo litt eksotisk ut. Det er også meningen. Litt mer spenn og spenst enn en tradisjonell konferanse. Et symposium har det ved seg at forskjellige emner tas opp, belyses av flere, og det gis gode rom for samtaler og diskusjoner. Temaene og bidragsyterne er mange. Dette er ikke et rent Lutherseminar, vi ønsker å sette fokus på en større bredde av reformasjonen. Det er også et ønske å rette et kritisk blikk på oss selv og vår måte å fremstå som kirke og menigheter på i dag. Flere yngre bidragsytere vil komme med sine erfaringer som reformasjonens tipp, tipp, tipp, tipp, tippoldebarn. Tirsdag kveld skal vi feire en Katekismemesse som Per Eriksen har satt sammen. Onsdag kveld skal vi ha en samtale med far og sønn Stærk. Vi har bidragsytere fra mange kirkesamfunn og organisasjoner sammen med flere av våre egne. Stavern Folkehøyskole har lagt seg på en lav pris og håper at tilbudet vil nå mange både i vår egen kirke og andre sammenhenger. Siden det ikke er noe arbeidermøte dette året, håper vi menighetene vil bidra med støtte slik at de ansatte kan få mulighet til å delta. Det er også mulig å søke om kursstøtte via Frikirketorget, opplyser kursleder Arnfinn Løyning.

Tur til Wittenberg i april

24. - 30. APRIL 2017 blir det arrangert tur til Wittenberg med følgende reiseledere:
Jan Gossner og Rolf Solås
Det er i 2017 500 år siden reformasjonen, som startet med at Luther slo opp sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. På turen skal vi besøke denne byen og andre steder knyttet til Martin Luther og reformasjonen, nemlig Erfurt og Eisenach med borgen Wartburg. Tyskland har rustet opp ”luther-stedene” og forberedt seg til å feire dette jubileet. Luthers bibeloversettelse til tysk regnes som begynnelsen til et felles, tysk språk. Det blir både kultur, historie og teologi på turen, som også gir et oppdatert bilde av hvordan det er i dag i det tidligere DDR (Øst-Tyskland) og landskapet Thüringen

Litt om reiselederne:

Jan Gossner er teolog og pastor i Den evangeliske lutherske Frikirke.
Han har studert i Tyskland og besøkte nylig de stedene turen går til.

Rolf Solås har 30 års erfaring med turer i regi av Fokus Reiser. Sammen med Jan Gossner eier og driver han Kristiansand Folkehøyskole og arrangerer reiser gjennom sitt eget byrå Gla´tur.