kirke
Det krever nøye planlegging, og gode rutiner må være på plass før kirkebyggene åpnes igjen. (Foto: Budbæreren arkiv).

Nye råd fra kriseteamet

I forlengelsen av Norges Kristne Råd (NKR) sin smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger, gir Frikirkens kriseteam råd til menighetene for tiden som kommer.

Norges Kristne Råd (NKR) har utarbeidet en smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger for medlemskirkene sine, og en egen veileder for aktiviteter for barn og unge er underveis. 

På Frikirkens hjemmeside og i Menighetsposten som i dag ble sendt ut til alle Frikirkens ansatte, minner kriseteamet blant annet om at eldsterådet har ansvaret for alle aktiviteter i menigheten/kirkebygget, og anbefaler at man nøye planlegger oppstarten av ulike typer samlinger.

Dette er viktig for å sikre en trygg og god oppstart, understreker kriseteamet, og minner om at kirkesamfunnet fortsatt er med på den nasjonale dugnaden for å hindre spredning av koronasmitte. 

Her er rådene kriseteamet har sendt ut til menighetene i Frikirken