global-uke

- Bli med på Global Uke!

Norges Kristne Råd (NKR) arrangerer en felles uke for global rettferdighet fra 8.-15. november, og oppfordrer kirker og menigheter til en felleskirkelig klimainnsats denne uken. Illustrasjonsfoto: NKR.

Året 2015 er et år i klimaets tegn. En ny internasjonal klimaavtale skal ferdigforhandles i Paris, en avtale som blir avgjørende for hvordan verdens nasjoner møter klimautfordringene. For første gang arrangerer også Norges Kristne Råd (NKR) fra 8.-15. november en felles global uke for rettferdighet, etter inspirasjon fra Sverige og Finland. Idéen med Global Uke er at menighetene og kirkesamfunnene selv er arrangører, og formålet er at menigheter over hele Norge sammen og samtidig setter søkelys på et globalt tema i løpet av en fast uke hvert år. Temaet for den globale uken i år er «Rettferdighet med vekt på klima», neste år er temaet «Rettferdighet med vekt på moderne slaveri».

Idéen er forankret i flere landsdekkende kirkesamfunn, og kirker, menigheter og grupper i hele landet inviteres til å markere et felles globalt rettferdighetstema. I et brev som blant annet er sendt ut til alle Frikirkens menigheter, inviterer NKR til en felleskirkelig klimainnsats denne globale uken. I et brev utfordrer Frikirkens Klimautvalg særlig Frikirkens grønne menigheter til å delta. Ambisjonsnivået bestemmes ut fra kapasitet og eget ønske. Global Uke vil bygge på arenaer og aktiviteter som allerede finnes i menighetene. Hver menighet inviteres til å delta ut fra hva som er mulig lokalt. Det kan handle om alt fra å ta temaet inn i én forbønn til å ha flere arrangementer. Måtene å delta på er mange: Temagudstjeneste eller innslag i gudstjenesten, matlagingskveld med klimavennlig mat, konfirmant-, ungdoms- eller speidersamlinger, barnelagsaktiviteter, konserter, foredrag, bibeltimer, samtalekveld, foto-, tegne- eller skrivekonkurranse, stafetter, og så videre. nettsiden www.globaluke.no ligger det mange tips, forslag, ressurser og anledning for menighetene til å melde seg på.