1img_5994

Oppfordrer til debatt

Før synodemøtet er noen saker sendt til menighetsbehandling. Synodeformannen håper nå at frikirkemedlemmer og menigheter lar engasjementet de har rundt synodesakene komme til uttrykk på Budbærerens debattsider. Send innlegg på epost til [email protected]

I et intervju med Budbæreren sier synodeformann at han ønsker debatt.  

- Debattsiden har ikke vært brukt så mye den siste tida, så jeg tror det er en styrke at vi løfter opp en bevissthet rundt siden og at vi benytter denne kanalen til å diskutere viktige ting fremover, sier Skullerud i intervjuet.

Send oss innlegg på epost: [email protected]