styret-sondre-presbyterium-2019
Fra venstre: Arvid Hunemo (nestformann), Geir Ove Bakken (styremedlem), Ove Nybø (formann), Hilde Grøthe (styremedlem), Oskar Aanonsen (styremedlem), Hilde Margrethe Sæbø Fjeldstad (3. vara), Øyvind Tonheim (1. vara) og Glenn Austegard (2. vara). Foto: Trine H. Syvertsen

Nytt styre i Søndre presbyterium

Slik ser det nyvalgte styret ut, etter at Søndre presbyterium gjennomførte sitt presbyteriemøte i helgen.

Søndre presbyterium var samlet til sitt 4. ordinære møte i Birkeland Frikirke 18.-19. oktober 2019.

ifølge presbyterieformann Ove Nybø beskriver presbyteriestyrets årsmelding mye god virksomhet i menighetene, det er mye å glede seg over, men også noen utfordringer, i det å utruste troende og å nå flere med evangeliet.

- Utfordringene som ble beskrevet var blant annet fallende medlemstall blant barn og unge. Samtidig er det positivt at særlig to menigheter har sterk vekst i fremmøte og antall medlemmer, samt mye godt ungdoms- og konfirmantarbeid, sier Nybø, og gir eksempler på flere innspill fra komiteenes saksbehandling som han tar med seg videre: 

- Vi som fellesskap er satt til å oppmuntre hverandre og heie hverandre fremover. Kan vi ha samlinger der eldste og ansatte treffes på tvers av menigheter? Kan vi bruke pastorsamlingene enda bedre? Kan vi få enda bedre samspill og bruk av ressurser/anlegg på Kristiansand feriesenter, Dvergsnestangen?

- Det ble også fortalt om det god arbeidet som gjøres på Kristiansand Folkehøyskole, og delt en visjon og et ønske om at én eller flere menigheter på sikt kan overta og drive folkehøyskolen, uten at dette var en sak på årsmøtet. Kristiansand Frikirke hadde dessuten sendt inn et forslag om vi som menigheter kunne samarbeidet mer, til gjensidig glede og inspirasjon. Mange momenter kom frem, som både menigheter og presbyteriestyret kan arbeide videre med. Blant annet et spørsmål om idébank. Hva er vi gode på, og hva kan vi hjelpe og undervise hverandre om? Sommerdriften på Kristiansand feriesenter, Dvergsnestangen, er et annet tema, der eksempelvis felles sommergudstjenester og konserter kan videreutvikles og oppleves godt, samtidig som det er ressurssparende da de nærmeste menighetene ikke har gudstjenester noen uker i løpet av sommeren, sier Nybø.

Synodeformannens brev til presbyteriemøtet var sendt til delegatene, og ble behandlet i møtet.

- Vi ble oppmuntret til å gripe fatt i noen delpunkter i målplanen som var overkommelige, i stedet for å tenke at "alt dette klarer vi ikke". Jeg opplevde presbyteriemøtet som en fremoverlent forsamling bestående av eldste og pastorer, som vil, og har visjoner om, å nå mennesker, bygge menighet, hjelpe og oppmuntre hverandre, og ta utfordringene som kommer, sier Ove Nybø.

Det ble også orientert om den nye tilsynsmannsordningen under møtet. - En tankevekker for meg, som har vært i presbyteriestyret, var det gode forslaget om at informasjon om FERO, overgrepssaker og konflikthåndtering, må løftes mer frem. Kan tilsynsbesøket ha dette som et fast punkt, var et spørsmål som kom opp.