nytt-bonnekapell1
Ellen Marie Skåland og Kari Danielsen i Flekkefjord Frikirkes nye bønnekapell. (Foto: Jan S. Grøtteland).

Nytt bønnekapell i Flekkefjord

Flekkefjord Frikirke har fått innredet nytt bønnekapell sentralt plassert i kirken. Bønnekapellet har fått utsmykning og er innredet med tanke på å gi hjelp til ro og fokus på bønn.

Her er det symboler å hvile blikket på, mulighet for lystenning og andre elementer som skal gjøre det til et godt sted å roe ned. Her er kunst av seljekunstneren Kjell Stig Amdam, og andre ting som er laget av folk i menigheten.

I flere år har det vært et sterkt engasjement for bønn i Frikirken. Mange er opptatt av bønn og har tro på at det å be har betydning. Det er også et ønske om at menigheten skal være et sted der mennesker kan komme med det de strever med i livet og møte noen som kan be for dem.

Tro på at bønn kan hjelpe

Menighetens pastor Ove Nybø sier at bønn er som hjerteslag i en menighet. Vi lover ikke lettvinte løsninger og raske helbredelser, men vi tror det skjer noe når vi ber. Derfor vil vi legge til rette for bønn og at folk kan komme og bli bedt for. Noen ganger opplever vi også at vi får konkrete bønnesvar, det er inspirerende og trostyrkende både for den som blir bedt og for den som ber. Nybø ser fram til at bønnekapellet kan tas i bruk og har forventninger til at det kan bli som en liten oase i kirkehuset og i menighetens liv.

En uke preget av bønn

Bønnekapellet ble innviet under gudstjenesten 1. søndag i advent. Denne søndagen markerte starten på et nytt kirkeår og ble en fin anledning til å ta i bruk et nytt bønnekapell. Når kirken er åpen kan man bare komme, sitte ned alene eller sammen med andre, bare være stille eller få forbønn for det som er aktuelt for den enkelte.

Hver kveld i uka etter 1.s. i advent har bønnekapellet vært åpent fra kl.20:00-21:00. En forbeder som leder en enkel kveldsbønn er til stede hver gang. Her kan også hvem som helst som ønsker forbønn komme og bli bedt for eller bare være der og delta.

Har tro på at bønn hjelper

Ellen Marie Skåland og Kari Danielsen er to i Frikirken som har sterk tro på bønn. De sier at bønn er en telefonlinje til Gud som alltid er åpen. Uansett hva vi strever med er ingenting for lite eller for stort. Bønn er en kilde til kraft og styrke i hverdagen. At noen ber har alt å si for en menighet. Bønn er livsforvandlende og styrker fellesskapet. De har begge forventninger til bønnekapellet og sier at det er flott å ha et sted som dette der man når som helst kan gå til, alene eller sammen med andre. Et viktig poeng for dem er at et eget bønnekapell også legger til rette for stillhet og gode samtaler.