20180607_084916
Tor Michal Kinn er opptatt av å bygge en god infrastruktur for arbeidet i menigheten. (Foto: Geir Arne Johansen).

Ny pastor i Vennesla

Tor Michal Kinn (46) er pastor i Vennesla Frikirke, og ønsker at den enkelte skal få oppleve Jesus som en realitet i livet sitt.

- Hva gleder du deg mest over i arbeidet?

- Som både pastor og daglig leder har jeg en god kombinasjon av det administrative og det tros- og relasjonsbyggende menighetsarbeidet. Selv om det er tilfredsstillende å få gjort administrative oppgaver godt og effektivt, er det lite som slår tilbakemeldinger fra mennesker som er berørt av forkynnelsen og undervisningen. Da opplever jeg å få være en brikke i et viktig arbeid.

- Har du et favorittbibelord? Hva betyr det for deg?

- Hebr. 11,6b sier: «Den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.» Det forteller meg at Gud er en som gir, og at en naturlig følge av å søke ham, er at han vil stikke til meg noe godt. Dette verset sier egentlig at det faktum at Gud er en giver, er en like grunnleggende sannhet som at Gud finnes.

- Hva tenker du om Frikirkens motto «Sammen om oppdraget»?

- Det minner oss om at vi er her av en grunn - vi har et oppdrag! Det er umulig å oppnå oppdraget uten å stå sammen. Det er på samme tid en påminnelse om å være der for andre, og en påminnelse om at andre er der for deg.

- Er det noe spesielt som opptar deg for tiden?

- På dette stadiet i min jobb som daglig leder er jeg opptatt av å bygge en god infrastruktur for arbeidet i menigheten. Jeg ønsker å ha gjennomtenkte og gode rutiner og prosesser, slik at det vi egentlig skal drive med kan gjøres mest mulig effektivt. Som pastor er jeg opptatt av at Gud og hans ord skal bli en del av hverdagen vår, og at den enkelte skal oppleve Jesus som en realitet i livet sitt. Jeg ønsker at folk skal få lyst til å lese Bibelen, og få del i historiene som underbygger troen vår.

- Har du noen forbilder eller noen som særlig har vært til inspirasjon for deg som kristen?

- Jeg har blitt inspirert av evangelisten Johannes Amritzer, som har et kall til å jobbe blant de unådde folkeslagene. Det er mange historier fra hans tjeneste som har styrket troen min opp gjennom årene. Jeg liker å høre taler og lese bøker av forskjellige mennesker, som forteller om sin vei med Gud. Jeg har likevel ikke ett klart forbilde, jeg plukker med meg tips og lærdom fra flere.

- Hva liker du å gjøre på fritiden?

- Jeg er en familiemann, og liker å være hjemme med kona og ungene. Fritiden består i stor grad av å være delaktig i familien AS. Når jeg har virkelig fri, liker jeg å se en serie på Netflix med kona. Jeg er ingen sportsmann, men liker å gå tur i samtaletempo.