yngve-og-tone-andersen-alta-frikirke-til-nettsak-
Yngve og Tone Andersen under festgudstjenesten i Alta Frikirke. (Foto: John Arne Gladsø).

Ny pastor i Alta Frikirke

Tidligere eldste Yngve Andersen, er nå innsatt som pastor i fast stilling i Alta Frikirke.

Yngve Andersen har hatt en midlertidig ansettelse i stillingen det siste året etter at Trond Vegge sluttet som pastor sommeren 2018, og er nå fast ansatt som pastor i hundre prosent stilling.

- Menigheten er veldig fornøyd med denne løsningen da Yngve har lang fartstid i lederfunksjon i menigheten. Han kjenner både Alta og menigheten godt, og det er stor takknemlighet for at han takket ja til fast stilling, sier eldsterådsformann Jørn-Ivar Holmgren, som ledet festgudstjenesten søndag 13. oktober.

Tilsynsmann i Nordre, John Arne Gladsø, sto for den formelle innsettelsen og representanter fra eldsteråd og diakonråd deltok i innsettelsen. Det var stelt i stand til festgudstjeneste, og det hele ble feiret med en solid kirkekaffe etterpå. Påfølgende menighetsmøte bekreftet at man kjenner på glede og takknemlighet over å ha fått gjenopprettet et stabilt lederskap.

Hovedtemaet for menighetsmøtet var «Hvordan kan vi nå de som ikke kjenner Jesus, og først og fremst, hvordan kan vi nå barn og unge?» Alta Frikirke kan snart feire 100-årsjubileum, men ønsker å fornye seg og holder et godt fokus på å fortelle om Jesus til nye mennesker i Finnmark.