ole-halvard-sveen-nett
- Vi som kirke må være der for ungdommene, sier Ole Halvard Sveen, nytilsatt menighetsarbeider i Stavern Frikirke. (Foto: Bjarne Lindbekk).

Ny menighetsarbeider i Stavern

Ole Halvard Sveen er tilsatt som menighetsarbeider i
50 prosent stilling med hovedvekt på ungdomsarbeid. Stillingen gjelder foreløpig for ett år med tanke på hvordan økonomien i menigheten blir.

Kona Ane Gunnhild er hovedpastor i menigheten. – Menighet har alltid vært et felles prosjekt for oss, så selv om Ane Gunhild står over meg, mener jeg at vi er ganske likeverdige i dette samarbeidet. Jeg vil si at vi er veldig privilegerte som kan dele drømmer og visjoner på denne måten – utover de tingene som bare handler om oss selv og vår egen familie, sier Ole Halvard Sveen.

– Menigheten har fra før av egen barne- og ungdomspastor. Hvorfor i tillegg en menighetsarbeider med hovedvekt på ungdomsarbeid?

– Ganske enkelt på grunn av utfordringene: Vi har veldig mange barn i menigheten fra 12 års alder og nedover, og barne- og ungdomspastoren har egentlig mer enn nok å gjøre med denne aldersgruppen. Tiden er inne for å opprette et tilbud også for barn i ungdomsskolealder i Stavern, og for å få til dette, mente menighetsledelsen at vi måtte gå inn med lønnsmidler ment for arbeid med denne aldersgruppen, og oppfølging av frivillige som vi er avhengige av.

– Hvilke tanker og visjoner har du i forbindelse med å starte ungdomsarbeid?

– Ungdomstida er en utrolig viktig periode i livet med tanke på veivalg og retning for livet videre. Om vi som kirke ikke er til stede i ungdommers liv og deler av det vi mener er det viktigste og rikeste å ha med seg i livet, er det nok av andre aktører som er det. Vi tror at Jesus lever, at han bryr seg, handler og forandrer og vil gå sammen med oss hver dag, og at det ikke finnes noe bedre å tilby mennesker enn hans vennskap. Det høyeste målet med et ungdomsarbeid er at unge mennesker skal få leve ut en personlig relasjon til en levende Jesus.

Arbeidet har også en diakonal side: Vi ønsker å skape et fellesskap for ungdommene der de kjenner de kan være seg selv og i størst mulig grad slippe å måtte prestere noe, men heller å være en støtte for hverandre. I tillegg ønsker vi å være et tilbud der ungdom kan møte trygge voksne som bryr seg og har tid til å lytte – noe som ikke er en selvfølge for alle.

– Hvilke andre oppgaver inngår i stillingen din i tillegg til ungdomsarbeid?

– Jeg kommer til å overta noen oppgaver etter Alf Petter Hammersmark, blant annet å preke på noen gudstjenester og overta ansvaret for den økumeniske delen av arbeidet vårt. Ellers kommer jeg til å jobbe tett også med barne- og ungdomspastor Sigrun Sundet Sandstad, i tillegg til kona. Det er mer enn nok å ta seg til her på huset, for eksempel har vi begynt med enkelte kvelder der vi åpner cafésalen, setter på kaffen, åpner chipsposen og viser fotballkamper på storskjerm, som et sosialt og diakonalt tiltak for både barn og voksne i nærområdet. Mulighetene er mange, og jeg er veldig spent på hva Gud har planer om å gjøre i Stavern i tiden som kommer.