16baksida.png
Sivert Rønning Vatnedal (22) jobber som frivillig menighetsarbeider i Randaberg Frikirke. (Foto: Privat).

Ny menighetsarbeider i Randaberg Frikirke

Frikirken får stadig nye medarbeidere, og de kan du bli kjent med på baksida av papirutgavene av Budbæreren. Sivert Rønning Vatnedal studerer teologi og på fritiden er han ulønnet menighetsarbeider i Randaberg Frikirke, der han opplever å lære mye om menighetsledelse.

- Hva gleder du deg mest over i arbeidet?

- Jeg gleder meg mest over å tjene Gud i fellesskapet og vokse i troen sammen med andre i menigheten. Jeg lærer også mye om hvordan jeg kan være med og lede en menighet.

- Har du et favorittbibelord? Hva betyr det for deg?

- Brevet til Hebreerne 12,2 er et viktig vers for meg. Jeg har mange ganger funnet trøst, trygghet og frihet i at det er Jesus som har gitt meg troen, og han skal også fullføre den mens min oppgave først og fremst er å ha blikket festet på ham.

- Hva tenker du om Frikirkens motto «Sammen om oppdraget»?

- Jeg tenker det er med på å fortelle oss noe om hvorfor vi er her, og at vi ikke skal gjøre det alene. Det er nok spesielt viktig å huske på i et individualistisk samfunn som vi i Vesten lever i.

- Er det noe spesielt som opptar deg for tiden?

- For tiden går jeg noen runder med Gud og meg selv på hva det virkelig vil si å følge Jesus. Det er sikkert noe jeg aldri blir helt ferdig med i dette livet, men det vil uansett alltid være noe jeg må forholde meg til; i små hverdagsvalg så vel som i store valg.

- Har du noen forbilder eller noen som særlig har vært til inspirasjon for deg som kristen?

- Jesus Kristus har definitivt hatt størst innflytelse der. Men også Paulus, Shane Clainborne's bok «Den uimotståelige revolusjon» og den keltiske bønne-tradisjonen har blant andre satt sine preg.

- Hva liker du å gjøre på fritiden?

- Jeg trives godt når jeg får være ute i skog og mark. Ellers er heller ikke ei god bok eller noen form for ballspill å forakte.