110-40-vinduet
Frikirken er med på å nå verdens unådde folkeslag med evangeliet. (Foto: Illustrasjonskart, Budbæreren arkiv).

Ny bønnefolder

Oppdatert bønnefolder for våren og sommeren 2019 er klar og ligger på Frikirkens hjemmeside.

Bønn er det som bærer hele vårt misjonsarbeid.I Frikirkens bønnefolder deler vi viktige områder og konkrete behov som du og din bønnegruppe kan be for. Bønnebehov fra folderen kan også brukes i gudstjenesten, står det å lese på Frikirkens hjemmeside.

Alle utsendinger fra Frikirken er i det såkalte 10-40-vinduet (se illustrasjonsfoto øverst i saken). "Fordi Frikirken arbeider i sensitive områder, er informasjonen på nettsidene begrenset, og nyheter spres på en rekke alternative måter: Pastor/menighetskontor får info gjennom menighetsposten den 1. i hver måned. Inntrykk fra arbeidet postes i facebookgruppa "Frikirken – med evangeliet til unådde". Du må søke om medlemsskap. Vi bruker e-post. Du kan be om informasjon fra Frikirkens hovedkontor og motta nyhetsbrev fra utsendingene i bestemte land. Aktuelle bønneemner finner du i bønnefolderen" opplyses det om på Frikirkens hjemmeside.