misjonerinnvielse-hamar
Fra misjonærinnvielsen i Hamar Frikirke. Fra venstre daglig leder ved Frikirkens hovedkontor, Marit Ecklo Brevik, Andreas og Helga, misjonsleder Terje Bjørkås, synodeformann Jarle Skullerud og pastor Jon-Arne Frøyland. (Foto: Privat).

Misjonærinnvielse i Hamar Frikirke

Sist søndag ble Helga og Andreas innsatt som utsendinger i Hamar Frikirke. Det ble en flott opplevelse både for dem og alle som var til stede.

Misjonsleder Terje Bjørkås var ansvarlig for innsettelsen. Fra fellesarbeidet deltok også synodeformann Jarle Skullerud og daglig leder Marit Ecklo Brevik. Det er bare noen siste praktiske ting som nå må i orden før Helga, Andreas og Aron Elias (snart 2 år) kan reise av gårde til Nagoya.

Høytidelig

- Vi opplevde dagen som veldig spesiell. Det var nesten som å vies på nytt! Det at en så folkelig kirke som Frikirken gjør noe så høytidelig er spesielt i seg selv, og det setter et ekstra fokus på hvor viktig dette er; å bli kalt ut i tjeneste. For min egen del føltes det nesten som jeg ble slått til ridder, klar til å tjene konge og folk, sier Andreas. Ekteparet forteller at de kjenner på en utrolig takknemlighet for hva de er blitt kalt inn til, og hvordan Frikirken støtter opp om dem og Guds kall over deres liv. - Hele gudstjenesten føltes som den var viet til oss, noe som igjen gjør oss veldig ydmyke. For hvem er vel vi, oppe i det hele, sier Helga og Andreas.

Takknemlig

Misjonsleder Terje Bjørkås forteller at det gleder et misjonslederhjerte å igjen få være med å innvie unge mennesker til misjonærtjeneste. - Etter flere år uten rekruttering av nye er vi nå i samtaler med flere aktuelle kandidater, og vi har godt håp om at vi skal kunne oppfylle målplanens ambisjon om å styrke misjonsinnsatsen i Midtøsten. Vær gjerne med og be om at vår kirke kan få være med å sende ut flere arbeidere i tiden som kommer, sier Bjørkås. 

Stort under

Helga og Andreas har gjort et sterkt inntrykk på synodeformann Jarle Skullerud. - Det var fint å få være med å innvie dem til tjeneste, og jeg er veldig glad for at vi kan sende en ny familie til Nagoya nå. Jeg opplever at vi får være med på et stort under gjennom arbeidet i Nagoya. Og jeg tror at våre nye utsendinger vil passe godt inn i fellesskapet der. Det er også gledelig at misjonsøkonomien er slik at vi kan sende ut flere misjonærer. Det er godt å se engasjementet i våre menigheter, både for vårt felles misjonsarbeid og for lokale prosjekter. Nå må vi fortsette å be for våre utsendinger, og legge til Helga, Andreas og Aron Elias på lista. Dette arbeidet er vi sammen om, understreker Skullerud.