bilde-fra-jubileet-for-rana-frikirke
Sigurd Aglen informerer om arbeidet med, og innvielsen av, Rana Frikirke for femti år siden. (Foto: Rana Frikirke).

Markerte 50 år i Rana

Helga 4. - 6. september hadde Rana Frikirke tilsynsbesøk av John Arne Gladsø, og markerte samtidig at kirkebygget var 50 år.

Det var en god og inspirerende helg, der en fikk løftet blikket litt, slik at en så hva som er vårt kall her på Mo - også videre ut til de som ikke har hørt evangeliet forkynt.

Denne helga var det også en markering av at kirkebygget vårt har 50-årsjubileum. Det var under gudstjenesten på søndag at Sigurd Aglen tok oss med tilbake til tiden der alt bare var i planleggingsfasen frem til huset sto ferdig. Det var flott å se hvordan alt la seg til rette både praktisk og økonomisk, slik at vi i dag har slik et tjenlig redskap i arbeidet.

Veldig mange mennesker var innom på innvielsesfesten i 1970. Det kom også mange hilsninger og velsignelser fra de andre arbeidslagene på Mo, og det måtte være veldig inspirerende å oppleve for flokken på Mo.

I dag er flokken mindre og eldre, men arbeidet holdes oppe i bønn og ordets forkynnelse i forskjellige sammenhenger. Vær fortsatt med i bønn for Mo, slik at flere vil søke Gud for frelse og fornyelse.