1bb-2017-09-27-nr08-1

Klart til valg

Alt er klart for synodemøtet 2017. Sakspapirer ligger ute på Frikirkens nettside. Og Budbæreren presenterer kandidatene til synodestyret.

Sakspapirene er sendt til synodens delegater og på Frikirkens nettsider ligger disse tilgjengelig for alle. Budbærerens papirutgave presenterer styrekandidatene i nummer 8 og i neste nummer blir Jarle Skullerud ytterligere presentert.

Følgende har sagt ja til å bli valgt inn i synodestyret:

Leder: Jarle Skullerud, Smaalenene menighet

Nestlederkandidater:

Anne Mari Schiager Topland, Arendal menighet

Geir Langen, Sula menighet (har sagt ja til både nestleder og styremedlem)

Pastorkandidater:

Bjørn Roger Stien, Namsos menighet

Geir Øystein Andersen, Kongsberg menigheter

Eldstekandidater:

Ole Johnny Møyholm, Randaberg menighet

Tone Moseid, Bryne menighet

Øystein Samnøen, Hamar menighet

Bjørg Rødland, Vågsbygd menighet

Geir Nordkil, Bodø menighet

(Red merk. Valgkomiteen jobber med å få ytterligere kandidater til styret for å få nok varamedlemmer, som forfatningen krever).