jubler-over-misjonsgave-japan
Evangeliet når frem. Her fra en Mor-barn-gruppe i Nagoya, hvor flere av mødrene har kommet til tro. Foto: Knut Ola Topland

Jubler over misjonsgave

Misjonsleder Terje Bjørkås drømte om at menighetene skulle gi en million kroner i jubileumsgave. Menighetene og Visjonsdeltakerne svarte med å gi 2,9 millioner!

- Jeg er så takknemlig for alle menigheter og enkeltpersoner som har vært med på å bidra til dette overveldende resultatet, sier Terje Bjørkås. I kjølevannet av fjorårets hundreårsmarkering for Frikirkens misjonsarbeid har menighetenes bidrag til misjonsarbeid økt med ti prosent. Da misjonslederen utfordret menighetene til å gi en million kroner i jubileumsgave under arbeidermøtet på Hånes i januar i fjor, var han ikke forberedt på resultatet som skulle komme. – Vi har en økning i gaveinntekter på 1,845 millioner. I tillegg fikk vi 1,150 millioner i testamentariske gaver, sier Bjørkås. - Ikke minst er jeg takknemlig for den fantastiske kreativiteten og den formidable oppslutningen på Visjon, fra de ulike gruppene. Bare misjonsløpet alene ga oss over hundre tusen kroner, sier han. Bjørkås ønsker også å rette en stor takk til Frikirkens barne- og ungdomsarbeid. – Jeg opplever at misjonsengasjementet fra FriBU har bidratt til et sterkere eierforhold til vårt felles misjonsarbeid. FriBU bidro med mye kreativitet og engasjement inn i jubileumskomiteen.

Nødvendig menighetsgave

Selv om gaveinntektene har økt, er det ifølge Bjørkås fortsatt et titalls menigheter som ikke bidrar til Frikirkens felles misjonsarbeid. – Det er en stor utfordring. Ordningen med menighetsgaven gir oss et stort fortrinn, ved at vi slipper å bruke penger og ressurser på innsamling. Slik blir vi langt mer kostnadseffektive enn organisasjoner vi kan sammenligne oss med, sier han. Bjørkås påpeker at kommunikasjon om misjon ut til menighetene er en utfordring, blant annet fordi utsendingene arbeider i områder med relativt store sikkerhetsutfordringer. – Det gjør at vi må være varsomme med åpen og detaljert informasjon om arbeidet i disse områdene, ikke minst på nett. Som et tilbud til de som ønsker mer detaljert informasjon anbefaler vi å bli medlem i den lukkede Facebook-gruppen «Frikirken – med evangeliet til de unådde», der blant andre utsendingene legger ut små rapporter og bønneemner. Det er også mulig å abonnere på nyhetsbrev på mail fra utsendingene.

Situasjonen nå

En fersk situasjonsrapport fra misjonslandene viser at i Japan er de første husgruppene som ble etablerte etter flyttingen til Ngoya i ferd med å plante sine egne cellegrupper. De opplever å ha en god kontakt og et veldig godt samarbeid med flere misjonsorganisasjoner som arbeider i området. I Mali er det store sikkerhetsutfordringer, så rekrutteringen dit er satt på vent. Styret i MELM vurderer om utsendingene må trekke seg helt ut av Mopti-regionen, samtidig har det aldri vært så mange i Mali som ber om opplæring og det er utfordrende å tilby undervisning til alle som spør. Både i Israel og DPO er det et økende antall mennesker som er nysgjerrige på Jesus, og mange takker ja til Nytestamentet. Bibelselskapet i Jerusalem forteller at en rabbiner-skole i fjor kjøpte et stort antall Bibler. Andy Ball forteller at mange jøder kommer til butikken hans i Tel Aviv, og forlater den med et NT eller en Bibel i hånden, enten det er på hebraisk, eller det språket de kom fra før de flyttet til Israel. Flere ganger i året tar han med seg bøkene til en stand på strandpromenaden, gjerne kombinert med at unge fra menigheter i byen har dramafremføring av det kristne budskapet. I landet i Sentral-Asia der Frikirken har hatt utsendinger siden 2010, har kuppforsøket i juli i fjor satt et sterkt preg på situasjonen. Det er fortsatt unntakstilstand og myndighetene har gått hardt til verks for å fjerne alle som kan ha forbindelser til oppstanden. Det store antall flyktninger som kommer fra krigene i Syria og Irak preger også arbeidet til Frikirkens utsendinger generelt i regionen. Selv om de kristne menighetene har kunnet fortette stort sett som før, har likevel enkelte kristne ledere blitt arrestert. Frikirkens utsendinger har ikke vært direkte berørt, men de har merket at spenningen i samfunnet har økt. De har hatt viktige oppgaver innen koordinering av menigheters hjelp til flyktninger og opplæring av kristne arbeidere som kommer for å arbeide i landet.