kari-bratveit-johansen-hilser-pa-taiwans-president-cai

Heder til misjonslege Kari Bråtveit Johansen

Under en to-dagers høytidelighet i Taipei, hovedstaden på Taiwan, ble tidligere misjonslege for Frikirken, Kari Bråtveit Johansen, i høst tildelt hedersmedaljen Yi-liao feng-xian jiang og gratulert av landets president (bildet).

Hedersmedaljen har ikke noe engelsk navn. Yi-liao betyr lege/kurere/helbrede, feng-xian er ordet som brukes for offer/idealistisk tjeneste, jiang betyr pris/hedersbevisning. Tildelingen er gjort på grunnlag av den medisinske tjenesten som klinikken i Dongshi ga i en tid hvor det enda var sparsomt med hjelp til syke i Dongshi-området. Kari var den eneste legen i byen med vesterlandsk medisinsk utdanning. Det var et arbeid som nådde langt ut, til alle som søkte hjelp, også til de som var fattige og hadde kroniske sykdommer.

Kari startet klinikken som ble drevet i 22 år. Også legene Heiki Tenhunen og Harald Hjelde arbeidet der i flere år, og Olav Bjørgås i ett år. Klinikken ble hele tiden drevet i Karis navn og med Karis lisens. I forbindelse med tildelingen ble det også understreket at klinikken var blant de første som la om driften fra klinikk til gamlehjem for å møte behovet for tjeneste blant eldre. Det blir nå drevet gamlehjem, to dagsentre for eldre, et dagsenter for demente, hjemmetjeneste, og et aktivitetssenter.

Dette var 26. gang prisen ble utdelt. Taiwan er visstnok det eneste land i verden som har en slik pris. Man ønsker å hedre personer som har utmerket seg ved å sette i gang eller stå ansvarlig for spesielle medisinske tjenester. Prisen skal også være til inspirasjon for unge leger, og gi dem kunnskap om hva leger før dem har utført under helt enkle forhold. Kari forteller at to eller tre norske misjonærer tidligere har mottatt den samme heder, alle fra Misjonsalliansen.

Årets tildeling fant sted 30.09-01.10.og det var 12 prisvinnere. Av disse var det representanter for tre protestantiske institusjoner og tre katolske. På fredag var det mottakelse i presidentpalasset hvor president Cai Ing-wen holdt en tale hvor hun roste alle deltakerne for den innsatsen som de hadde gjort for å hjelpe de svake og syke i samfunnet og hjelpe Taiwans befolkning. Hun henvendte seg til hver enkelt prismottaker og bekreftet at hun visste om deres arbeid, og kom med gode ord og takk.

Johan var med og hilste på presidenten og overvar utdelingen. Kari understreker at hun alltid har hatt god støtte i ektemannen, og at de har stått sammen om å løse de mange utfordringene de møtte i arbeidet. På lørdagen var selve utdelingen. Her talte visepresidenten Chen Qien-zhen og berømmet alle prismottakerne for deres innsats og for hvilke eksempler de er for oss i dag.

Hver enkelt av prismottakerne ble intervjuet av en av de mest kjente TV-reportere på Taiwan. Kari la vekt på at prisen ikke bare skyldtes hennes innsats, men alle de mange gode medarbeidere hun hadde ved klinikken. Hun satte derfor spesielt pris på at seks av hennes tidligere kollegaer, sammen med mange av de kristne fra menigheten i Dongshi var kommet til Taipei med buss for å overvære utdelingen. De var stolt over prisen, og at arbeidet i Dongshi var gjort kjent helt opp til presidenten.

Kari forteller at intervjuet på den riksdekkende TV-kanalen ble ledsaget av et tre minutter langt opptak fra arbeidet ved klinikken, sammen med opptak fra prisutdelingen. Utrolig mange mennesker har sett dette og kommentert det. Det er i år 50 år siden Kari Bråtveit og Johan Tidemann Johansen kom som misjonærer til Taiwan. Forberedelsen av klinikken i Dongshi startet straks opp. Klinikkarbeidet ble en viktig del av Frikirkens arbeid i området.

I forbindelse med 100 års-markeringen av Frikirkens misjonsarbeid, i Porsgrunn frikirke 16.10, ble Kari Bråtveit Johansen spesielt takket av synodeformann Wu Jin-Chun, som var i Norge i anledning jubileet. Han understreket at det er mange som har fått hjelp gjennom arbeidet. «Som hvetekornet i jorden har det vokst frem og båret frukt!»

Kari Bråtveit Johansen er født i 1937, og vokste opp i en prestefamilie i Asak utenfor Halden. Hennes far var den første blinde presten i Norden. Hun tok medisinsk embetseksamen i Oslo 1963. Samme år giftet hun seg med teologen Johan Tidemann Johansen. Sammen reiste de ut til Taiwan 1966, utsendt av Frikirken. Kari arbeidet som lege på Taiwan fra 1966-81 og fra 1990-91, mens Johan hadde ulike pastorale oppgaver. Klinikken som Kari etablerte i Dongshi ble lagt ned i 1991, og gamlehjemmet som i dag er en del av et større helsetilbud rettet mot eldre, ble startet samme år. Hjemme i Norge fikk Kari stilling på Vestfold Sentralsykehus i Tønsberg og ble spesialist i klinisk biokjemi og i nukleærmedisin. Hennes mann Johan var pastor i Tønsberg frikirke, samtidig som han stadig hadde oppgaver for misjonen. Som pensjonister bosatte de seg i 2005 i hans barndomshjem i Bergsbygda i Porsgrunn, hvor de lever et aktivt liv med et stadig brennende engasjement for misjonen. De har fem døtre og en stor familie.