hovedbilde-klima-nettsak-
«Har du råd til det, har du lov til det», har blitt styrende, mener disse to pastorene om vårt forbruk og våre flyreiser. Nå må de unges klimaengasjement få konsekvenser også for oss voksne, mener Stein-Vegard Antonsen og Harald Eikeland, og håper Frikirken vil være med. (Foto: Anne-Kristine B. Wiecek).

Grønt skifte - også i Frikirken

To pastorer på Sørlandet mener vi må våkne. Vi som kirke må lytte til neste generasjons klimabrøl. Å tro på en treenig Gud innebærer å ta vare på skaperverket, mener Stein-Vegard Antonsen og Harald Eikeland.

De vil lytte til ungenes klimaengasjement og støtter saken så sterkt at Harald Eikeland, pastor i Kristiansand, ble lokalansvarlig under arrangementet Klimabrølet 30. august, som samlet tusenvis av voksne, barn og ungdom over hele landet. Kollega i Vågsbygd Frikirke, Stein-Vegard Antonsen, fikk seg en vekker under forrige synodemøte der man snakket mye om neste generasjon og unge under 40 år.

- Jeg innså i slutten av møtet at vi snakket om de under 40 år uten å snakke om ansvarlig forvaltning av skaperverket. Dette henger sammen med tanken om hva vi ønsker å gi neste generasjon. Vi skal gi Jesus videre, og vi ønsker å gi skaperverket videre, sier Antonsen. Han mener at hvis man tar en Naturlig menighetsvekst-test på Frikirken som kirkesamfunn vil vi se at vi har vektlagt Jesus og den Hellige Ånd, men det i treenighetslæren som omhandler Gud Faderen som skaper og dette å ta vare på det han har skapt, har vi ofte talt mindre om.

- Jeg så dette for sent i synodemøtet til å fremme en sak som gjorde at vi fikk dette punktet inn i målplanen, men jeg fikk mye støtte av folk og nå jobber vi videre med dette. Å ta vare på skaperverket, handler også om å gi videre en klode og klima i balanse. Dette er ikke kun en sak for politikere eller idealistiske ungdom. Vi som kirke bryr oss om hele livet, også dette, sier Stein Vegard Antonsen, og får støtte av diakoni-pastor Harald Eikeland.

- Ja, utgangspunktet var jo litt at etter to år som ansatt i Frikirken, så jeg lite engasjement rundt dette. Mye strategier for hvordan vi skal skape vekst, tro og heie på neste generasjoner. For meg går mitt engasjement for skaperverket hånd i hånd med troa mi. Vi er forvaltere av skaperverket. Det er et av mine oppdrag. Det skaperverket vi har fått, skal være der. Vi som kristne må ikke oppfordre til grådighet. Det å ta seg av dyr og skaperverket, er en del av diakonien. En menighet kan bli litt selvopptatt. Det har blitt ganske klart for meg. Når vi synder mot Guds gode plan, har det konsekvenser. Det ser vi tydelig på skaperverket. Hvis ikke vi som er Guds barn på jord tar kampen for å beskytte skaperverket, hvem skal ellers ta den? Det er en del av vårt oppdrag. Det blir trist når vi ikke tar ansvaret, mener Harald Eikeland.

Kristnes oppdrag

Stein-Vegard Antonsen mener det handler om å være forblinda.

- Vi jager etter mammon i stedet for Gud, og jo mer selvdestruktivt blir det. Vi rike i Norge sitter her og «har råd» til klimaendringene. Fattige bønder i Nigeria har ikke råd til dette. Klimarettferdighet har blitt et begrep. Flyktningkrisen henger også sammen med klimakrisen, mener han.

- Vi mangler kunnskap i kirkene om dette, det blir fort politisk. Man blir stempla som politisk hvis man tar dette fra talerstolen. Vi må også våge å ta inn over oss forskningen på området, mener Harald Eikeland.

- Jeg snakket om dette i preken: de unge synes det var veldig flott at jeg tok det inn i kirken. Mens noen eldre synes ikke det var ok å ta inn fra talerstolen. Det er en del av det diakonale oppdraget for meg, sier Eikeland, og er ikke i tvil om hvilken generasjon han vil lytte til. Han er ikke i tvil om at vi må lytte til de unge nå.

- Jeg er ikke en tradisjonell diakon. Min oppgave er å inspirere til diakoni. Vi er Jesu Kristi etterfølgere. Jeg ønsker at vi ser med det større blikket, ser oss om i samfunnet.

Stein-Vegard tilføyer: - Det er ikke lenger så mye nøysomhet blant oss. Vi har en livsstil som ikke er bærekraftig. Vi ser ofte at livsstil er frikoblet troen. Forbruk, statusmarkører. Reiser. Steder eksisterer ikke hvis ikke vi har vært der. Selvdestruktiv havesyke. Dette står i kontrast til troen, mener Stein-Vegard, og forsvarer at de nå tar hardt i. Tida går og vi må si det som det er, mener de to pastorene.

Bærekraftig for fattig og rik

Stein-Vegard Antonsen er Frikirkens representant i kirkenes fellesinitiativ for rettferdighetsspørsmål, Global info.

- Klimarettferdighet kommer naturlig inn der. Vi har stort potensiale til å bry oss. Fokus der har vært mot menneskehandel. Mennesker på flukt blir slaver, og mennesker flykter på grunn av ørkenspredning /klimaendringer. Og man blir sårbar på flukt. Ting henger sammen. 40 millioner mennesker på flukt blir utnyttet i menneskehandel, sier Antonsen.

- La neste generasjon vinne, sier FriBU. Der bør klimasaken inn. Se på klimastreikende ungdom. Vi må gjøre noe med CO2-utslippene. Involver deg i hva slags konsekvenser skal det ha for oss at vi bekjenner «Din er jorden …» hva betyr det? Vi må tenke nytt om flyreiser, forbruk av klær og mat, for å få ned CO2- utslippene, mener Harald Eikeland.

Vekkelse i Frikirken

- Vi må tenke integrert om våre liv, sier Stein-Vegard Antonsen.

- Å Følge Jesus, det fører oss inn i et bærekraftig liv. Vi må våge å tenke på hva er forsakelsen for min del! Sette oss ned hjemme og snakke med hele familien om; hva kan vi droppe. Det er ingen menneskerett å dra til Syden. Hva betyr det hvis jeg ikke sorterer søppel, spør Antonsen. Harald Eikeland mener vi gjerne kan bruke begrepet «flyskam».

- Poenget er at vi må kjenne på at det har konsekvenser. I august engasjerte jeg meg som pastor ved å arrangere Klimabrølet i Kristiansand, som samlet nesten 1000 mennesker i Wergelandsparken. Folk i menigheten var også med på en Klimapilgrimstur i august. Kristiansand Frikirke vil arrangere et Klimavekkelsesmøte i løpet av høsten med et bredt panel, sier han, som svar på hva det gjør for å påvirke andre rundt seg.

- Vi må ta bevisste klimavalg som gjør noe med våre handlinger. Vi er kuet til stress som er knyttet til forbruk og reise. Tid er en knapphetsfaktor i samfunnet. Jeg drømmer om at vi finner tilbake til livet som innebærer at vi er i kontakt med oss selv og Herren vår skaper, sier Stein-Vegard.