geir-nordkil
Geir Nordkil (47) er eldste i Bodø menighet, og stiller til valg som eldstekandidat. (Foto: Privat).

Geir Nordkil

Budbæreren presenterer her synodestyrekandidatene som stiller til valg på synodemøtet i november.

1. Hvorfor stiller du som kandidat til synodestyret og hva fra din bakgrunn gjør deg til en person Frikirken trenger i ledelsen?

- Jeg stiller fordi jeg tror jeg kan bidra på en positiv måte i å lede og utvikle Frikirken. 

- Jeg har 17 års erfaring som eldste, sammen med styreerfaring fra andre frivillige organisasjoner og fagforeninger, og en økonomiutdannelse. Jeg trives med styrearbeid, og er en positiv bidragsyter inn i styret. Jeg har et ønske om å kunne bruke dette for å være med og utruste menigheter og kirkesamfunn til å nå nye mennesker med evangeliet, og samtidig bevare og utruste de som allerede er en del av våre menigheter

2. Hvordan vil du videreføre "Sammen om oppdraget", for HELE kirkesamfunnet?

- Vi må skape en enda tydeligere felles identitet omkring det vi gjør. For eksempel at det er Frikirkens misjonsarbeid, Frikirkens Barne- og Ungdomsarbeid og ikke bare de enkelte menigheters.

3. Hvor skal Frikirken stå i et nytt økumenisk landskap, både nasjonalt og internasjonalt?

- Vi skal fortsatt være en del av et økumenisk fellesskap, samtidig som vi er tydelige på våre standpunkt.

4. Hva mener du om samkjønnet ekteskap?

- Samkjønnet ekteskap er i strid med Guds ord. Samtidig har vi som kirke og medmennesker et ansvar for hvordan vi møter og omtaler mennesker som lever i slike forhold. Vil tilføye at dette ikke er det eneste spørsmålet hvor Bibelen utfordrer oss, og våre holdninger.

5. Frikirkens ytremisjon var 100 år i 2016, hva tenker du om strategi/prioriteringer for årene som kommer?

- Viktig at vi har en ytremisjon som er en del av hele kirkesamfunnets arbeid. Vi må fortsette å prioritere unådde folkeslag, samtidig som vi gjør kirkene vi samarbeider med mer og mer uavhengig av våre misjonærer. Men vi skal fortsatt stå sammen med kirkene.

6. Budbæreren er 135 år. Hvor ser du for deg at bladet er i 2020?

- Skal fortsatt være en viktig informasjons- og inspirasjonskilde ut til medlemmer og andre. Skal fortsatt være en papirutgave, samtidig som den utvikler seg videre på bruk av andre plattformer. Skal også kunne ha et kritisk blikk på hvordan kirkesamfunnet ledes. 

7. Bonus-spørsmål: Hvilket spørsmål vil du at en jourrnalist skal stille deg nå før synodestyrevalget?

- "Hva trives du best med i eldstetjenesten?"