3-jarle-skullerud--foto-ryan-rodrick-beiler-lvf
Jarle Skullerud. (Illustrasjonsfoto: LVF)

Et forsøk på avklaring og presisering

Synodeformann Jarle Skullerud skriver om de formelle prosedyrene som skal følges når man diskuterer Frikirkens teologi (lærespørsmål), og veien videre frem mot neste del av synodemøtet. Det finner sted i juni 2022.

Noen har stilt flere spørsmål om debatten som har foregått her og i andre medier de siste månedene. Noen lurer på hva det er vi diskuterer, og derfor vil jeg forsøke å oppklare de formelle prosedyrene som skal følges når man diskuterer Frikirkens teologi (lærespørsmål), og veien videre frem mot neste del av synodemøtet.

Frikirkens lære om ekteskap og likekjønnet samliv var oppe til drøfting i synoderådet i synodeperioden 2014-2017. Her konkluderte synoderådet enstemmig i at Frikirkens syn i dette spørsmålet fastholdes. Synodemøtet godkjente protokollen fra synoderådet uten kommentarer.

Etter dette er det ingen menigheter som har meldt saken til synodemøtet, og synodestyret eller synodemøtet har heller ikke bedt synoderådet gjøre en utredning om spørsmålet, slik prosedyren er i vårt kirkesamfunn. Men det er gjort forsøk fra synodestyrets side på å fasilitere noen samtaler om hvordan vi møter homofile i våre sammenhenger. Dette er blitt møtt med ulike reaksjoner, men jeg mener det har hjulpet oss til å ta samtalen frem i det offentlige rom. Det tror jeg er fornuftig.

At noen de siste månedene har engasjert seg i debatter og kommentarfelt er helt forståelig. Meninger brytes, og det er bra. Samtidig er det viktig å fastholde at det er synoden som avgjør om lærespørsmål skal utredes i Frikirken, ikke et flertall av meningsytringer blant medlemmer og andre. Og det er nettopp dette synoden skal diskutere når vi møtes i begynnelsen av juni neste år. Ut fra et forslag fra Kraftverket menighet (som du kan finne under sakene til synodemøtet på Frikirkens nettsider), skal synoden stemme over om vi skal oppnevne en arbeidsgruppe som skal utrede begge de to hovedsynene om likekjønnet samliv. Denne utredningen skal i så fall igjen behandles i synoderådet før den kommer til behandling i synodemøtet 2024. Om synodemøtet ikke er enig med synoderådets konklusjon, kan de underkjenne den og be et nytt synoderåd behandle saken på nytt i neste periode. Dette synoderådets konklusjon vil da være gjeldende for kirkesamfunnet.

Uavhengig av hva synoden avgjør om veien videre, vil synodestyret fortsette å arbeide med hvordan vi møter mennesker i våre menigheter, og lytte til historier fra mennesker som kjenner seg såret over hvordan de er blitt møtt. Vi erkjenner at vi står overfor en stor utfordring i å møte homofile (LHBT+) på en måte som gjør at de opplever seg respektert, elsket og inkludert, samtidig som vi står for et klassisk syn på ekteskapet. Et enstemmig vedtak fra synoderådet, om ny ordning for vern om lære og liv, skal behandles på synodemøtet i juni neste år. Jeg mener dette er en svært god revisjon som jeg håper synoden vil anerkjenne, og som jeg tror vil ivareta omsorgen for både læren og enkeltmennesker på en god måte.Men jeg er redd for at polarisering mellom ulike syn i samlivsspørsmålet kan hindre oss i å få de gode og svært viktige samtalene om dette i menighet, presbyterium og synode. Her har vi alle et ansvar i tiden som kommer.

Det er altså den nåværende synoden som skal, når vi møtes i juni 2022, avgjøre hva som skal drøftes og utredes i våre formelle organer fremover. Synodestyret vil komme med sine anbefalinger til synoden, men det er synoden som tar den endelige bestemmelsen.

I dag forventes det av tilsynsmenn, eldsteråd og pastorer at de følger gjeldende lære og veiledning i sin tjeneste. 

Jarle Skullerud