barn-smittevern-unsplash-
Gode rutiner for hygiene og renhold samt nok voksenpersoner er noen av kriteriene som må være på plass når barne- og ungdomsarbeidet starer opp igjen i menighetene. (Illustrasjonsfoto: Unsplash).

Må få nye rutiner

Norges Kristne Råd (NKR) har utarbeidet en veileder med råd og anbefalinger om hvordan kirkene kan gjennomføre aktiviteter med barn og unge på en forsvarlig måte , ut fra smittevernhensyn.

Norges Kristne Råd (NKR) har allerede utarbeidet en smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger for medlemskirkene sine.

Nå er en egen veileder som gjelder for barn og unge på plass. Den gir felles nasjonale råd om smittevern, når fysiske samlinger for barn og unge i menighetene gradvis og planmessig kan igangsettes.

Hovedprinsippene i smitteverntiltakene er at syke personer ikke skal delta på fysiske samlinger, det skal være gode rutiner for hygiene og renhold, minst mulig felles bruk og berøring av utstyr og inventar, man skal holde god avstand og det må være nok voksne til stede. 

"Barn og unge som deltar i kirkens arbeid er i alle aldre, og har også derfor forskjellige og sammensatte behov. Når en gjenåpner kirkene for aktiviteter for barn og unge, skal disse gjennomføres på en forsvarlig måte med tanke på smittevern", står det å lese i smittevernveilederen.

"Det må etableres nye rutiner for renhold av lokalene, gode rutiner for håndvask og hygiene, og rutiner for aktivitetene for å ivareta kravene om avstand. For å ivareta smittevernreglene vil det, særlig når barn og unge deltar, være behov for flere voksne til stede enn vanlig".

Frikirkens kriseteam har nylig sendt sine råd, og spørsmål til refleksjon, til menighetene. Disse ligger på Frikirkens hjemmeside, samt lenker til smittevernveilederne fra NKR. 

Kriseteamet minner om at det er eldsterådet som har ansvaret for alle aktiviteter i menigheten/kirkebygget, og anbefaler at man nøye planlegger oppstarten av ulike typer samlinger for å sikre en trygg og god oppstart.