2018-11-12-julegave-banner-facebook1600x900
Pengene fra Frikirkens julegaveaksjon 2018 gikk til prosjekter i Israel og Palestina. (Illustrasjonsfoto: Budbæreren).

Drøye hundre tusen til julegaveaksjonen

Frikirken samlet inn penger til to misjonsprosjekter gjennom julegaveaksjonen i adventstiden 2018, og resultatet er nå klart.

- Det er kommet inn 130 019 kroner til julegaveaksjonen. Jeg vil rette en stor takk til alle som har vært med på å bidra til et resultat vi er svært godt fornøyd med, sier misjonsleder i Frikirken Terje Bjørkås. Det er prosjekter i henholdsvis Israel og Palestina det er samlet inn penger til, under hovedoverskriften «Fredsfyrsten for alle».

Jesusfokuserte fellesskap

På israelsk side går pengene til Netivah, en organisasjon som arrangerer leirer, konferanser og ledertrening for messiansk/kristen ungdom fra menigheter over hele Israel. Den messianske bevegelsen teller cirka 15 000 mennesker i dag, og antallet er økende. Det sier seg selv at mange ungdommer er ganske alene som Jesustroende i sine kontekster. Målet er at flere skal lære å kjenne Jesus og at de skal komme inn i sterke Jesusfokuserte fellesskap og bli enda mer rotfestet i troen. Organisasjonen står for mange konferanser, leirer av ulike slag og ledertrening. Messiansk ungdom er i hæren i flere år, og Netivah har blant annet fokus på å være mentor for soldatene og å inspirere dem til å leve ut troen midt i den krevende hverdagen som soldat. Sjekk ut nettsiden netivah.com for mer informasjon om organisasjonen.

Fredelig konflikthåndtering

Prosjektet som får penger på palestinsk side drives av Det Palestinske Bibelselskap (PBS). Prosjektet heter CTPA (Conflict Transformation in Palestinian Areas) og kurser alle landets sosiallærere i fredelig konfliktløsning, som Budbæreren skrev om før jul. Kortversjonen er at prosjektet har fått mulighet til å trene opp alle sosiallærerne til den offentlige palestinske skolen. Kursingens hovedfokus går på å lære hvordan man håndterer konflikter uten bruk av vold, hvordan man kan se annerledeshet som en styrke i stedet for en trussel, og hvordan oppdage, sette ord på og håndtere egne følelser. Dette gir mange palestinske barn en bedre oppvekst og skolehverdag. Videre gir prosjektet PBS sitt team en mulighet til å få kontakter over hele landet, og det gjør at den muslimske majoriteten ser at den kristne minoriteten har viktige kvalitetsbidrag i samfunnet. Dette bryter ned mye fordommer mot den kristne minoriteten. Se nettsiden www.pbs-web.com for mer informasjon om Det Palestinske Bibelselskap (PBS).