9ill.-foto.-synodemotet,-foto-anne-k-wiecek
Brunlanes, Kristiansand og Stavern menigheter har samarbeidet om innmeldt forslag om opprettelse av menighetsstyre i lokalmenigheten, med bredere sammensetning og ikke bare ordinerte eldste og pastorer, og håper på gjennomslag for dette på synodemøtet. (Foto: Budbæreren arkiv).

Begrunnelsen for opprettelse av menighetsstyre i Frikirken

På grunn av sykdom og misforståelser om frister og tilbakemelding mellom synodestyret og forslagsmenighetene rakk vi ikke å få begrunnelsen for vårt forslag ut i tide, skriver sekretær for samarbeidsmenighetene Arne Kristiansen. Han oppfordrer til meningsutveksling i menighetsråd og menighetsmøter, og til engasjement på nettsidene, frem mot synodemøtet.

Begrunnelsen for opprettelse av menighetsstyre i Frikirken (Synodesak 15/2017) fra Stavern, Brunlanes og Kristiansand menigheter ble oversendt synodestyret 3. mai for videreformidling til menighetene/ utsendingene til kommende synodemøte. Den ble lagt ut på BBs debattsider 26. mai (red merk: www.budbareren.no/debatt ) og presentert i BBs papirutgave (nr 6), der det også sto på trykk et innlegg fra Finn Isaksen, Randesund menighet, der han etterlyser årsaken til at begrunnelsen ikke forelå før fristen for menighetsbehandling.

Her kommer forklaringen: På grunn av sykdom og noen misforståelser om frister og tilbakemelding mellom synodestyret og forslagsmenighetene rakk vi ikke å få begrunnelsen for vårt forslag ut i tide. Men i dag melder daglig leder Marit Ecklo Brevik fra Hovedkontoret at begrunnelsen blir lagt ved sakspapirene til synodemøtet, som sendes til delegatene (og menighetene) pr. e-post 1. september. Med hele begrunnelsen på BBs debattsider på nett og i papirutgaven i starten av september skulle det være tid og anledning for å gjøre seg opp en mening om saken før synodemøtet starter 2. november.

Vi oppfordrer derfor til meningsutveksling i menighetsråd og menighetsmøter - og til personlige kommentarer på nettsidene. Ellers takker vi Isaksen for hans påpeking av det sentrale ordet i NT om at de eldste skal vie seg til «bønnen og tjenesten med Ordet» (Ap.gj. 6,4). Vi mener nok at dette ligger under som begrunnelse for vår sterke understrekning av de eldste som åndelige og visjonære ledere, men lover å la det komme tydeligere fram i begrunnelsen som nå blir sendt til menighetene. Så håper vi på gjennomslag på synodemøtet for opprettelse av et menighetsstyre som ikke lenger bare består av ordinerte prester (eldste og pastorer) valgt på livssti, men med en bredere sammensetning: menighetsvalgte med særlig innsikt i økonomi, forvaltning og administrativ ledelse, eldste og pastor med åndelig og visjonært lederskap, diakoner som fellesskapsbyggere, FriBU-representanter med sitt engasjement for barne- og ungdomsarbeid o a. Kjør debatt på BBs nettside – og i menighetene. Lykke til!

Arne Kristiansen,

sekretær for samarbeidsmenighetene