alf-petter-hammersmark
Fra venstre nestformann i Østre tilsynsområde Niclas Bentsson, pastor Ane Gunhild Anthonisen Sveen, Alf Petter Hammersmark og nestformann i synoden, Anne Mari Schiager Topland. (Foto: Bjarne Lindbekk).

Alf Petter Hammersmark takket av

Helgen 26. – 27. oktober markerte Stavern Frikirke at pastor Alf Petter Hammersmark takker av etter 27 års tjeneste i menigheten, de siste åra som seniorpastor i deltidsstilling.

I alt har han 43 år bak seg som pastor, og dette ble markert med takkefest lørdag kveld med vel hundre gjester. Arnfinn Løyning holdt festtale, Sverre Jølstad trakk fram gode minner, og presbyterieformann Gunnar Johnsen takket for godt samarbeid i presbyteriestyret.

Formann i menighetens eldsteråd karakteriserte Hammersmark med egenskapene apostelen Paulus nevner som Åndens frukter: Trofasthet, kjærlighet, glede, ydmykhet, vennlighet og godhet. Som et synlig bevis på menighetens takknemlighet ble Alf Petter og Anne Marit overrakt et bilde med Stavernsmotiv av den lokale kunstneren Frits Nyegaard. På nattverdgudstjenesten søndag talte Hammersmark til over 200 frammøtte, og som avslutning framførte barna i menigheten en dans som sin takk til en barnekjær seniorpastor.

Under kirkekaffen var det hilsener fra blant andre tilsynsmann Niclas Bengtsson, nestformann i synoden, Anne Mari Schiager Topland , pastor Arne Hersdal fra nabomenigheten i Brunlanes, fra Den norske kirke i Stavern ved sokneprest Margrete Sem Lossius og leder i menighetsrådet, Gretha Moen.

En oppsummering av helga forteller om en pastor som er godt kjent og avholdt både innad i Frikirka, i andre kirkesamfunn og utad i lokalmiljøet i Stavern, der han også er aktiv i Stavern Vel. Sjøl om Alf Petter ifølge broren Gunner er født på en langfredag, understreket han at det er det glade budskapet om Jesus som preger forkynnelsen hans!