synodeformennene-2017-foto-inge-auberg
Som kirke har vi alltid en særlig oppgave i å be for, velsigne og bidra inn i våre nærmiljø, skriver synodeformennene i et brev til menighetene i dag. (Budbæreren arkivfoto: Inge Auberg).

- Vi må bry oss

Synodeformennene oppfordrer til omsorg for hverandre og til å gjøre førstkommende søndag til en bønnedag, i et brev sendt ut til Frikirkens menigheter.

"Mange rundt oss er engstelige, og vi vil minne hverandre om å se, og å bry oss om våre nærmeste naboer, mennesker i vanskelige livssituasjoner og hverandre, nå. Sosiale medier, telefon og e-post gir oss muligheten for å holde kontakten.

Selv om de fleste av kirkene våre nå er stengt, og virksomheten dermed er minimalisert, er Kirken til stede i alle nabolag i det utstrakte landet vårt. Kirken er alle som tror, og i disse tider har vi lyst til å løfte fram en strofe fra 3.trosartikkel: «Jeg tror på en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn». Og vi ber om at det skal merkes at Kirken (m stor K) nå bruker mer tid i sine nabolag og hjem.

Vi vil oppfordre alle til å gjøre førstkommende søndag til en bønnedag. La oss be for alle verdens land, og for deres ledere. La oss be for helsemyndigheter og helsepersonell, og for forskere innenfor medisin. La oss særlig be for alle dem som lever i fattigdom og nød, og som er særlig utsatt dersom koronaviruset når dem. Vi ber også for alle de som er engstelige og redde, og de som kjenner seg ensomme", skriver synodeformann Jarle Skullerud og nestleder Anne Mari Schiager Topland i brevet som er sendt alle Frikirkens menigheter i dag.

Les brevet i sin helhet på Frikirkens hjemmeside.