c92-scaled
Bate fra landsbyen Beseko Ilala. (Foto: Kirkens Nødhjelp).

- Slutt opp om fasteaksjonen!

Synodestyret oppfordrer Frikirkens menigheter til å engasjere seg i vårens fasteaksjon 29.-31. mars.

Frikirken er en av oppdragsgiverne bak Kirkens Nødhjelp (KN) og fasteaksjonen, og synodestyret oppfordrer menighetene til å bli med som bøssebærere under fasteaksjonen 29.-31. mars, gjerne i samarbeid med andre kirkesamfunn og organisasjoner lokalt.

Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til KN sitt arbeid, og Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen.

KN arbeider med vann, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktige utviklingsprosjekter og akutte katastrofesituasjoner over hele verden. Målet er å sikre menneskers tilgang til rent vann, trygge sanitærforhold og å legge til rette for god hygienepraksis i fattige og marginaliserte lokalsamfunn. I tillegg jobber KN med å bedre forvaltningen av vannressurser. Midler fra fasteaksjonen går blant annet til dette arbeidet.

I dag lever étt av ni mennesker i verden uten tilgang til rent vann. For 200 kroner kan du gi et menneske tilgang til rent vann resten av livet.