4.-illustrasjon
Målplanen slik den ble vedtatt av Synoden 2017.

- Målplanen utfordrer og hjelper

- Synodestyret er oppmerksom på at målplanen kan virke svært motiverende på noen menigheter, mens den kan skape usikkerhet og kanskje til og med demotivere andre steder. Det er derfor viktig at hver enkelt menighet finner sin måte å arbeide med planen på. Vi mener at innfallsvinkelen i de tre spørsmålene vi stiller, vil bidra til dette, skriver synodeformann Skullerud. Les de tre spørsmålene i bloggen her!

Synodestyret var samlet til møte i slutten av september, og der snakket vi blant annet om målplanen som synoden vedtok i fjor. Sammen med lederteamet på hovedkontoret drøftet vi hvilke styrker og svakheter, muligheter og farer vi ser ved å ha et tydelig fokus på mål et års tid etter at planen ble vedtatt. Det er mange fordeler, og vi gleder oss over at hovedkontoret opplever dette som et godt styringsredskap i sitt daglige arbeid. Flere prosjekter som skal hjelpe oss å nå målene er i full gang. Dessuten jobber menigheter systematisk og godt ut fra målsetningene vi sammen har blitt enige om.

La meg likevel gjenta noen punkter som kan hjelpe dere til å få lokalt eierskap og til å finne ut hva dere ønsker å prioritere. Synodestyret vil understreke hvor viktig vi mener det er at lokalmenighetens arbeid med målplanen starter med nettopp disse tre spørsmålene, i menighetsmøte, smågrupper, eldsteråd eller menighetsråd.

a. Finn ut hvilke punkter dere er best på i dag. Vær konkret. Forsøk å finne noe fra hvert av de tre hovedtemaene. Snakk om hva dere kan gjøre for å fortsette å styrke dette arbeidet.
 
b. Snakk om hvor dere har det største potensialet. Hvilke punkter har dere best forutsetninger for å gjøre noe med akkurat nå? Forsøk også her å finne noe fra hver av de tre hovedtemaene.
 
c. Snakk om hva dere med god samvittighet skal la ligge. Det er viktig at målplanen ikke blir en gnagende dårlig samvittighet, men at dere setter ord på hva det er urealistisk å sette fokus på for deres menighet nå. Kanskje kan dette endre seg til neste gang dere drøfter planen.

 
Om dere ikke finner eksempler fra alle tre hovedtemaene i spørsmål 1 og 2, så er det ingen grunn til mismot. Feir heller det dere har funnet, og sett fokus på det i første omgang.
 
Synodestyret er oppmerksom på at målplanen kan oppfattes og brukes på forskjellige måter. Den kan virke svært motiverende på noen menigheter, mens den kan skape usikkerhet og kanskje til og med demotivere andre steder. Det er derfor viktig at hver enkelt menighet finner sin måte å arbeide med planen på. Vi mener at innfallsvinkelen i de tre spørsmålene over vil bidra til dette. Synoden har gitt oss et felles ansvar for å sørge for at målplanens fokus gjenspeiler seg i arbeidet vårt. 
 
Hebr 12,1-3 minner oss alle om å holde "blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus". Jeg er glad for at hver gang jeg ser på målplanen blir jeg også minnet om at det er han det handler om. Jesus er utgangspunktet og målet for alt vi gjør, opphavsmann og fullender. Uten Jesus blir alle våre handlinger bare religiøsitet. I Jesus skal våre liv få bære mye frukt!
 
Jarle Skullerud,

synodeformann