216baksida
Eirik Austeng er opptatt av å få unge voksne med i menighetens fellesskap.

Vil nå unge voksne

Frikirken får stadig nye medarbeidere, og de kan du bli kjent med på baksida av papirutgavene til Budbæreren. Eirik Austeng (27) leder arbeidet for å nå unge voksne i Hamar Frikirke, en aldersgruppe som han mener lett kan falle utenfor fellesskapet.

- Hva gleder du deg mest over i arbeidet?

- Det er utrolig artig å lede et arbeid for å nå unge voksne på Hamar. Fordi det er så mange unge voksne som ikke finner seg et menighetsfelleskap etter ungdomstiden, er målgruppen veldig aktuell å jobbe med.

- Har du et favorittbibelord? Hva betyr det for deg?

- Salme 118, 24. Sagt litt flåsete, så er dette tidenes største grunn til å være livsnyter. Jeg er en utrolig livsglad person, som setter pris på de små tingene i hverdagen. Den første kaffekoppen om morgenen, sol, regn, musikk, mat, friluft, trening. Å nyte det livet gir meg, samt gi Gud æren for det, er for meg en god greie.

- Hva tenker du om Frikirkens motto «Sammen om oppdraget»?

- Vi har et oppdrag, nemlig å fortelle om at Gud har strukket hånden ut til mennesket. Han ønsker å vise oss sin kjærlighet og nåde. Han ønsker relasjon. Dette skal vi fortelle om sammen, som et fellesskap. Det er bærekraftig, rasjonelt og fornuftig å tenke oppdrag ut ifra en kollektiv tanke.

- Er det noe spesielt som opptar deg for tiden?

- Jeg går profesjonsløpet teologi på MF i Oslo, så studiet opptar meg ganske mye for tiden.

- Har du noen forbilder eller noen som særlig har vært til inspirasjon for deg som kristen?

- Øystein Gjerme er et godt forbilde med tanke på lederskap og lederskapsutvikling. Han har tatt en del elementer fra næringslivet og innført dette i kirke og lederskapsutviklingen. Dette mener jeg flere bør lære av og gjøre, på en måte som passer godt i de lokale kontekstene. Ellers har jeg en pappa som hele veien har lært meg om Gudsfrykt og integritet - sammenheng mellom liv og lære. Han er et forbilde.

- Hva liker du å gjøre på fritiden?

- Fritiden går mye til trening, friluftsliv og sport. Du finner meg gjerne på sandvolleyballbanen eller med fiskestanga i hånda. Jeg og kona mi er også glad i film, og noe av det beste som finnes er så sitte sammen med Trine og se film. Da har jeg det bra.