feiretmedarbeideresomslutter
Foto: Geir Arne Johansen

Avslutningslunsj på Frikirketorget

Tirsdag 17.januar ble det holdt avslutningslunsj for Sidsel Lauten, Sven Aasmundtveit og Arne Kristiansen på Frikirketorget, som takk for lang og tro tjeneste i kirkesamfunnet.

Mange var til stede for å takke av de tre, som alle har mange tiår bak seg som sentralt og lokalt ansatte i Frikirken. I form av taler, hilsner og gaveoverrekkelser ble det gitt uttrykk for hvor mye de har betydd for sine kolleger og kirkesamfunnet de har vært med og tjene.

Sidsel Lauten var misjonær i Japan på 1980- og 90-tallet. De senere årene har hun vært del av MMU-teamet (Medarbeider- og menighetsutvikling) ved Frikirketorget. Sven Aasmundtveit har tidligere vært rektor ved Frikirkens studiesenter. Før han startet i sin nåværende stilling som pastor for Toten Frikirke, var han konstituert som daglig leder ved Frikirketorget i ett år. Arne Kristiansen ble intervjuet av Budbæreren i fjor høst, om sin lange yrkeskarriere i Frikirken. For om lag fire år siden fikk han diagnosen parkinson, og etter tre år som halvt arbeidende ble han fullt ufør 1.desember 2015. Men iveren og engasjementet er fortsatt friskmeldt. Senest i fjor høst avsluttet han redaktørarbeidet for gudstjenesteliturgiene som er trykket opp i nye utgaver.