stoperiet-oslo
Støperiet Oslo er et tilbud til unge voksne i hovedstaden, hvor man blir sett, møtt og inkludert. (Illustrasjonsfoto: Støperiet Oslo).

Vil rekruttere unge til Støperiet i Oslo

"Støperiet" er Frikirkens møtepunkt for unge voksne, og Støperiet Oslo ønsker å fange opp frikirkeungdom som allerede bor i eller flytter til hovedstaden.

- Vi ønsker å lokalisere og mobilisere frikirkefolk som bor i Oslo, men som ikke har tilhørighet i en menighet eller et "Støperi" her. Dersom du kjenner noen som har flyttet eller skal flytte til Oslo på nyåret, så håper jeg du tipser dem om dette og setter de i kontakt med meg, sier leder av Støperiet Oslo, Oskar Hadland.

Han forteller at Støperiet Oslo er i gang med en relansering av arbeidet. - Denne høsten har vi satset på smågrupper og vi ønsker å vokse i disse før vi går over til å gjøre noe mer. Akkurat nå består vi av fire smågrupper med i overkant av tredve personer som deltar. I den kommende tiden er målet å starte opp et gudstjenestefellesskap. Vi ønsker å bygge et solid grunnlag og skape et godt miljø for vekst, før vi bruker mye ressurser på å drifte et møte, sier Hadeland. - Offisielt har vi uttalt at gruppene til sammen skal utgjøre 40 personer før vi tar steget videre og gjøre noe mer, sier han.

Støperiet har sin egen hjemmeside, som opplyser at "dette skal være et sted der en lett kan ta med venner, hvor relasjoner skapes, liv deles, og lovsang synges. Guds ord blir undervist tydelig og forståelig, og gjort håndfast i hverdagen".