hunemo-arvid-2012-06-foto-inge-auberg-nett
Arvid Hunemo er vikarierende tilsynsmann i Søndre tilsynsområde fra 1. januar 2020. (Foto: Inge Auberg).

Vikarierende tilsynsmann

Arvid Hunemo er ansatt som vikar for Arnfinn Østerberg i stillingen som tilsynsmann i Søndre presbyterium fra 1. januar 2020.

 Arvid Hunemo, pastor i Arendal Frikirke (og tidligere blant annet nestformann i synoden), er ansatt som vikar for Arnfinn Østerberg i stillingen som tilsynsmann i Søndre presbyterium fra 1. januar 2020.

-Vi er på presbyteriets vegne glad for at en god vikar er på plass og ønsker Arvid alt godt i arbeidet han skal gå inn i, sier daglig leder ved Frikirkens hovedkontor, Marit Ecklo Brevik.

Frikirken har for første gang ansatt tilsynsmenn i faste stillinger, og tidligere i år ble Lars Øystein Folkedal bekreftet som fast tilsynsmann i Vestre, John Arne Gladsø i Nordre, Geir Øystein Andersen i Østre og Arnfinn Østerberg i Søndre presbyterium. Tilsynsmennene tiltrådte stillingene 1. november, i henholdsvis seksti prosent (Vestre), sytti prosent (Nordre), hundre prosent (Østre) og sytti prosent (Søndre).