barn-illustrasjonsfoto-unsplash
Barn og unge under 20 år kan nå samles som «normalt» til fritidsaktiviteter så lenge smittevernreglene følges, melder regjeringen. (Illustrasjonsfoto: Unsplash).

Viderefører tiltak

Regjeringen viderefører de fleste tiltakene , men myker noe opp for kirkens barne- og ungdomsarbeid.

Etter regjeringens pressekonferanse 18. januar, er det klart at de fleste tiltakene videreføres, men det er noen oppmykninger for kirken og særlig barne- og ungdomsarbeidet.

Norges Kristne Råd (NKR) opplyser på sine nettsider at barn og unge under 20 år kan samles som «normalt» til fritidsaktiviteter (altså uten antallsbegrensninger, men med smitteverntiltak), men for arrangementer (f.eks. familiegudstjenester, konserter etc.) gjelder fortsatt  arrangementsbestemmelsene fra 4. januar (jfr. pkt. 3.5 i smittevernveilederen)..

NKR mener at aktiviteter for barn og unge inkluderer kor, men peker på at det er litt ulike anbefalinger for dem under 20 år, og når det er øvelse kontra samling. Det henvises til veilederen for Norsk musikkråd.

🔗 Se oppdatert Smittevernveileder – aktivitet for barn og unge 
🔗 Se siste oppdateringer om korona på NKR sine hjemmesider