5.ettertanke

- Vi må sende ut de rette signaler?

I en lederartikkel i Dagen skriver Vebjørn Selbekk hvorfor han ikke gir til tiggere. Her skriver han også hvorfor vi må sende mindreårige asylsøkere hjem igjen. Det er viktig å sende de rette signalene, sier Selbekk. Men jeg kan ikke se at Bibelen støtter opp om tanken på at det er viktigere å sende de rette signalene, enn å hjelpe mennesker i nød, der de er.

Vi må sende ut de rette signaler?

I en lederartikkel i Dagen skriver Vebjørn Selbekk hvorfor han ikke gir til tiggere. Her skriver han også hvorfor vi må sende mindreårige asylsøkere hjem igjen. Det er viktig å sende de rette signalene!
Selbekk argumenterer med at den beste hjelpen vi kan gi, er den hjelpen vi kan gi der tiggerne kommer fra. Gir vi til tiggere på gata i Norge, forsvinner brorparten til skruppelløse bakmenn og vi er med å finansierer at flere blir sendt på en farlig reise til Norge, der du blir utnyttet grovt.
Det er ikke vanskelig å forstå at noen lar seg overbevise av disse «signalene». Men jeg kan ikke se at Bibelen støtter opp om tanken på at det er viktigere å sende de rette signalene, enn å hjelpe mennesker i nød, der de er. Og her er jeg helt enig med Selbekk. Vi må hjelpe mennesker der de er. Men nå er faktisk tiggerne han omtaler, i Norge, i vårt nærmiljø. De er sårbare, kanskje utnyttet av bakmenn, men de trenger fortsatt vår hjelp.
Og nå kommer det faktisk flere mindreårige flyktninger og asylsøkere til Norge. Flere av dem har vært utsatt for vold og livsfarlige hendelser på turen. Det blir ikke bedre av at vi sender dem tilbake. Det er ikke en bibelsk tanke at vi må sende signaler til de som driver med menneskesmugling, ved å straffe dem som er offer for denne handelen. Det er vårt kall å hjelpe, hjelpe der mennesker er i nød. Enten det er i Romania, Afrika, Midt-østen, eller på gata i Norge.
I Bibelen leser vi om noen som viste til alt de gav som et argument for ikke å gi til andre. Dette blir møtt med ordene, «Det er helt nødvendig at dette gjøres, uten at det andre forsømmes», av Jesus.
Jeg mener at dette er ord vi bør ta til oss i dag. Selvfølgelig skal vi øke vår innsats blant fattige og nødlidende i verden, der de lever. Jeg tror både du og jeg kan løfte givertjenesten vår med flere prosent. Men det andre må ikke forsømmes! Vi har et ansvar for de nødlidende vi møter i vårt land, på gata, i vårt nabolag. La ikke «signalene» stå i veien for sann kristen nestekjærlighet. Traumatiserte barn blir ikke bedre av at de sendes hjem igjen. Fattige tiggere blir ikke rikere av at vi ikke gir penger slik at eventuelle bakmenn ikke skal få sin del av pengene.
La oss hjelpe dem som har kommet til Norge, samtidig som vi øker vårt engasjement og vår givertjeneste til arbeid i fattige og nødlidende land. Slik at vi også kan begrense uærlig og skruppelløs aktivitet.

Jarle Skullerud,

Synodeformann