vest-tun-barnehage
Barna i Vest-Tun barnehage bidro med sang under 40-års jubileet. (Foto: Nils Thorbjørn Myhren).

Vest-Tun barnehage i Porsgrunn jubilerer

Andre uken i september feiret Vest- Tun barnehage på Vestsiden i Porsgrunn 40 års-jubileum, med flere arrangementer.

Torsdag 13. var det pølsefest for barn og voksne, med besøk av Porsgrunns ordfører Robin Kåss. Barnehagebarna bidro med sjarmerende barnesang, og pastor Nora Gimse, - sammen med barna, fortalte levende om da Jesus mettet en sulten menneskemengde, ved hjelp av to fisker og fem brød. I Jesu hender ble den lille guttens beskjedne bidrag til mye for mange!

Begynnelsen i 1978 var også beskjeden, men virksomheten vokste raskt. Misjonær Torild Terkelsen var nettopp kommet hjem fra Taiwan, hvor hun hadde vært med å drive Vår-Tun barnehage. Terkelsen, som var førskolelærer, ble den første styreren av Vest-Tun, og fikk med seg Randi Haukedal som assistent. Haukedal fortalte på festen levende fra starten i 1978, blant annet om en samling i Oslo Vestre Frikirke, hvor Kari Johanne Engeseth inspirerte til oppstart av barnehager i Frikirkens menigheter. Gjennom 40 år har mer enn tusen barn gått i Vest-Tun barnehage! Barnehagen, med sine 34 barn fordelt på to avdelinger, er ikke blant de største, men blir av kommunen karakterisert som en kvalitetsbarnehage. Barnehagen, som er den eldste av de private barnehagene i Porsgrunn, har utvidet kristen formålsparagraf, og er en integrert del av menighetens arbeid. Dette innebærer blant annet at menighetens pastor besøker barnehagen en gang i måneden.

Vest-Tun ble nylig utskilt som eget aksjeselskap, men med Porsgrunn Frikirke som eier. Barnehagen, som er åpen alle hverdager fra 07-17, har i dag ti ansatte, inkludert vaktmester. Pedagog- dekningen er god, og det er for tiden tolv barn på ventelister. Styrer av Vest-Tun barnehage gjennom de siste femten år er Mette Abrahamsen. Sammen med sine medarbeidere fikk hun stor takk fra styreleder Karl Magne Sæland. Sæland fremhevet 40-åringens situasjon: Ikke helt ung lenger, godt etablert, men ennå ikke nådd middagshøyden. På denne bakgrunn så styrelederen optimistisk fremover.