utsendinger-ordinasjon-hamar
Det ble holdt forbønn for utsendingene, som ble ordinert til eldstetjeneste under gudstjenesten i Hamar Frikirke. (Foto: Anne-Kristine B. Wiecek).

Utsendinger ordinert til eldstetjeneste

Søndag 27. august ble tre av Frikirkens utsendinger ordinert som eldste under gudstjenesten i Hamar Frikirke.

Det ble en høytidelig og solfylt dag i Hamar Frikirke, der menigheten vartet opp med sol, pølser, kaker og leker i kirke-hagen. De tre ordinerte er Knut Ola Topland i Japan, og to utsendinger til henholdsvis et land i Midtøsten og et folk i Sentral-Asia. Topland forteller til Budbæreren at han kjenner på et nytt mot og en ny frimodighet etter ordinasjonen.

Ansvar og fellesskap

- Ordinasjonsritualene pålegger meg et ansvar, mens forbønnen som mine ledere og min søster bad for meg, gjør at jeg kjenner på fellesskapet som troens søsken her på jorda og en bønn om at Jesus skal være i sentrum i mitt liv og tjeneste. Ordinasjonen vil jeg prøve å ikke holde høyt i Japan, da det lett setter meg i en unaturlig høyere posisjon blant de kristne som jeg som utlending ikke ønsker. På en annen side kan ordinasjonen hjelpe meg å fortsatt være i tjenerskapet og motivere de kristne rundt meg til frimodig bruke sine gaver og tjenester for menigheten, sier Knut Ola Topland.

Trenger tilsynsmenn

Han opplevde det godt å stå sammen med to andre kollegaer, som arbeider i helt andre kulturer og land, men med det samme mål. - Jeg føler meg godt plantet i Frikirken når jeg tenker på at forrige synodeformann vigslet meg som misjonær for ti år siden, og nåværende synodeformann ordinerte meg som eldste. Noen som kom til ordinasjonsgudstjenesten spurte min kone om hvorfor jeg ble ordinert hele ti år etter at jeg ble sendt ut som misjonær, med undring over hva vi egentlig har gjort som misjonærer i Japan? Selvsagt har vi fungert som normale misjonærer hele tiden i Japan, med ordninger for dåp og nattverd gjennom japanske kirker og kollega Nathan Mikaelsen som også er ordinert. Derimot er jeg veldig glad for at alle misjonslandene nå har ordinerte. Alle landene arbeider ganske likt i et pionerarbeid der vi arbeider med andre evangeliske kristne med ulike teologiske syn. Jeg ser gjerne at synodestyret velger tilsynsmenn for våre misjonsland nå ettersom vi er ordinert. Det vil gi oss en sunn kontakt og oppfølging. Denne gangen ble alle feltlederne ordinert. Ved en neste anledning skulle jeg gjerne sett flere av mine misjonærkollegaer bli ordinert, sier Topland.

Større frimodighet

Utsendingen til et folk i Sentral-Asia tror ordinasjonen vil være med og gi ham mer frimodighet i tjenesten, og gjøre at han vil bruke mer tid til bibel og bønn. - Det vil bli lettere for oss å ta nattverd sammen som team, og også sammen med lokale troende i byen vi ønsker å flytte til, sier han, og legger til at han synes det var en fin dag på Hamar og fint at de kunne bli ordinert flere sammen.