battur-aktiv-fritid2.

Utadrettet frikirkesamarbeid i Lillesand

I samarbeid med Røde Kors og Mental Helse driver Lillesand Frikirke lavterskeltilbudet «Aktiv Fritid», for flyktninger og for unge som strever. Bildet er fra en båttur som fant sted i mai i fjor.

Målet med «Aktiv Fritid» er å gi mennesker nytt og utvidet nettverk, og være sammen med andre mennesker i sosiale settinger. Samarbeidet startet i 2010 med Lillesand Røde Kors, Mental Helse og Lillesand kommune, senere kom også Lillesand Frikirke med. Kjetil Thomassen er Frikirkas representant inn i dette arbeidet, de siste fire årene. – Det handler om å hjelpe mennesker. For mitt vedkommende handler det om å være en hverdagskristen. Vi forkynner ikke med ord, men vi får mange spørsmål. Og da deler vi hva vi tror på, sier Thomassen, hvis far er hans største inspirasjon. – Han var en flott, kristen mann og et medmenneske som tok seg av de svake.

Mange brukere

Målgruppen for «Aktiv Fritid» er enkeltmennesker med psykiske utfordringer, isolasjon, rusrelaterte utfordringer, ensomhet, samt familier og pårørende til disse. Aktivitetene har vært og er varierte og mange: Fredagskafè, ulike malerkurs, familieaktiviteter, turdager, fotokurs, «møteplassen», båtturer, gitargruppe, strikkeklubb og yoga. – Både fra Røde Kors og Mental Helse får vi tilbakemeldinger på at dette er noe unikt; at en kirke tør og vil jobbe sammen med andre om dette, sier Thomassen. Prosjektet finansieres av Røde Kors og Mental Helse, i tillegg til midler fra Gjensidigestiftelsen og Helsedirektoratet.   

Takknemlighet

Til «Aktiv Fritid» kommer folk fra alle lag. – Vi har en god spredning på alder, kjønn og bakgrunn. Det kommer ungdommer via NAV, barnevernet, flyktningmottak, og via venner og bekjente. Vi er opptatt av å være et sted der vi ønsker å være sammen, uten å stille krav. Mange har en traumatisk bakgrunn. Vi tar de med ut på turer og gjennom ulike aktiviteter blir vi kjent med hverandre og knytter relasjoner der de får erfare at vi er trygge voksenpersoner for dem, forteller Thomassen. I fjor deltok 27 ungdommer med flyktningbakgrunn på «Aktiv Fritid». – I mai arrangerte vi båttur sammen med Røde Kors. Det var stor stas. Vi trodde kanskje noen ville være litt redde ettersom noen av deltakerne har flyktet med båt, men det gikk helt strålende. De elsket havet og bølgene. Det er vanskelig å komme med enkelthistorier knyttet til flyktningene, men det som går igjen etter arrangementene er den store takknemmeligheten de viser. Jeg har aldri før som frivillig jobbet med en gruppe som viser så stor takknemmelighet, sier han.

Trenger voksne

– Vi har fast treffsted hver onsdag i Frikirken. Her er vi sammen og spiller og har andre aktiviteter. Vi ser film, spiller bordtennis og biljard. Alt fra 10-27 stykker møter opp hver gang, og guttene stortrives og får prøve sine norskkunnskaper. Vi prøver så mye som mulig å snakke norsk med dem og bruker også kroppsspråket for å gjøre oss forstått. De blir stadig bedre i språket og virker ivrige på å lære. Fast tema er hva de har lært på skolen denne dagen, forteller Thomassen. I april i fjor inviterte også en svær gjeng med enslige mindreårige asylsøkere til fest i Lillesand Frikirke. Arbeidet har vært med på å skape en veldig sterk dugnadsånd i menigheten. – Vi blir kjent med ungdommer som kommer uten far og mor og som trenger noen voksne i livene sine. Mange har etter hvert flyttet til andre mottak andre steder, men de kommer gjerne tilbake og besøker oss.