DSC_4054 (1023x568)

Trondheim Frikirke 40 år

«Life begins at forty», sies det. For oss dødelige er vel 40 år mer midt i livet, men for en menighet er det forhåpentligvis bare begynnelsen på et langt liv som voksen og fortsatt voksende menighet, skriver Bjørn Hjelland i Trondheim Frikirke. Bildet er fra jubileumshelgen 15.-16.mars.

Trondheim menighet ble formelt dannet ved årsskiftet 1973-74, og i vinter har vi altså feiret de 40 første årene. I alle disse årene har menigheten vokst jevnt og sikkert, år for år, fra ca. 20 medlemmer i starten til 621 medlemmer totalt nå ved årsskiftet. En netto tilvekst på 600 gjennom 40 år gir et snitt på 15 nye medlemmer i året! Ja, det er sannelig mye å feire og glede seg over når Trondheim Frikirke nå runder de 40! Likevel er ikke 40 av de helt runde tall, så feiringen har vært moderat i omfang og form. Hovedsakelig har den bestått av tre profilforedrag og én jubileumshelg. De tre foredragene fra våre besøkende foredragsholdere gjennom vinteren var:

22.01: «Kan Gud bevises?» v/Bjørn Are Davidsen,
19.02: «Veksten i den verdensvide kirke» v/Tormod Engelsviken og
19.03: «Homofilt samliv i historisk, bibelsk og kirkelig perspektiv» v/Bjørn Helge Sandvei.

Det har vært stor interesse for foredragene, som har gitt deltakerne mange verdifulle impulser. Og midt i det hele, som plomma i egget, kom jubileumshelgen 15.-16. mars. Lørdag hadde vi lovsangskveld og konsert med Lars Mørlid og Peter Sandvall. Og søndag var det jubileumsgudstjeneste med besøkende fra fjern og nær. Våre svenske lovsangsvenner deltok sammen med Arnfinn og Gro Løyning. I tillegg til å representere Frikirken, var Arnfinn også første pastor i Trondheim Frikirke i pionéråene fra 1973 til 1982. Han var bare 22 år gammel da han begynte i 1973!

Jubileumshelga ble avsluttet med stor middag søndag ettermiddag for alle som ønsket å delta, både av menighetens medlemmer og besøkende fra by og bygd. Det ble både festlig og fint, med god mat, taler og musikk og mye godt samvær med mange som vi ikke treffer i menighetslivet til daglig lenger! Blant andre gründere var medlem nr. 1 og 2, Valdemar og Gunnlaug Finanger, for ikke å forglemme grand old tidligere eldste Einar Reitan på 94 år, i full vigør! Nå har vinteren vært krevende arbeidsmessig for menigheten, så det har ikke vært tid til å dvele særlig ved de 40-års menighetshistorie vi nå har lagt bak oss. Jeg vil tro det dreier seg om et unikt stykke menighetshistorie i norsk sammenheng med en slik vedvarende vekst gjennom alle 40 år, og med samme hovedpastor i 30 av dem; Thomas Bjerkholt. Denne historien om Trondheim Frikirke er det vel verd å få en nærmere beskrivelse av etter hvert.

Pastor Thomas Bjerkholt går nå av med pensjon til sommeren etter 32 års tjeneste, og med dét får vi på mange måter et epokeskifte i menigheten – før og etter 40. De første 40 ble utrolig rike! Takk og pris for det! Det er Guds menighet og Guds verk. Så må bønnen være at «life begins at forty» med en enda større vekst og velsignelse videre enn det vi har sett så langt! Vi har godt håp om det, for vår nye hovedpastor Bjørn Jellestad har 20 års fartstid sammen med Thomas, og ingen kan bedre enn han sikre kontinuiteten og lede veksten videre i årene som kommer.