avskjedsfest-arvid-og-lisbeth---ute
Lisbeth og Arvid Reindal sammen med synodeformann Jarle Skullerud, nåværende styreleder Inger Stokstad og tidligere styreleder Per Emanuelsen. (Foto: Anfinn Myrvang).

Trer av etter 33 års tjeneste

Her er det ikke snakk om å forlate en synkende skute. Tvert imot. Lisbeth og Arvid Reindal har holdt stø kurs gjennom både motvind, brått og smult farvann. Selv om de to nå går over i pensjonistenes rekker etter 33 års tjeneste på helseinstitusjonen, seiler Nordtun-skuta videre med flagget til topps.

Da de to ble ansatt på Nordtun HelseRehab i 1986, Arvid som daglig leder og Lisbeth som sykepleier, var Nordtun Rekonvalesenthjem - som det het den gangen – en fersking som slet med å finne sin plass i helsemarkedet. De to så da for seg å bli i nyjobben i to-tre år. Men slik gikk det ikke. Oppgavene var mange og krevende. Rutiner og kontakter skulle etableres, nytenking og faglige utfordringer banket på døra. Men Lisbeth og Arvid gikk på med krum hals og førte det som etter hvert ble hetende Nordtun HelseRehab fremover til hva institusjonen er i dag: velrenommert innen helsemarkedet. Det ble en utfordrende jobb som krevde stor vilje, god faglig og menneskelig innsikt samt beundringsverdig utholdenhet.

I løpet av godt og vel en mannsalder som daglig leder og helseleder har rundt 20 000 pasienter vært innom institusjonen. Gode tilbakemeldinger fra både pasienter og medarbeidere sier noe om hva de har fått til. Et opphold på Nordtun har vært en bejaende inspirasjon for pasientene til å leve et bedre liv.

De to har også maktet å gjøre Nordtun HelseRehab til en velintegrert institusjon i bygda Engavågen. Beliggenheten i seg selv innbyr til trivsel, og bygdefolket har satt stor pris på Nordtuns åpenhet. Her kan enhver bruke tilrettelagte veier, se utendørs kunst og benytte treningsmuligheter. Konserter og andre arrangement har vært et rikt tilskudd til bygdas kulturliv.

- Dette har ikke vært noen soloreise, men noe har vi klart sammen med fantastiske kolleger, sier Arvid og Lisbeth.
 
Hva har vært drivkraften, undrer vi.
 
- Først og fremst det å få kjenne på takknemlighet i oss selv, og det å motta takknemlighet fra pasientene som på tross av store plager, ønsker å gå videre i livet på en bedre måte. - For oss har det vært viktig å se hver enkelt pasient og å ta den enkelte på alvor. Pasientene kommer hit med ulike problemer i bagasjen. Da skal vi støtte og hjelpe slik at livet blir godt å leve videre. Dette skal vi gjøre ut fra Frikirkens grunnsyn, sier Lisbeth. Det Jesus sier i Matteus 25, vers 35- 40 har vært Arvid sitt mantra, overført til de ansatte som skal sette dette ut i livet: "For jeg var sulten og dere gav meg mat, jeg var hjemløs og dere tok dere av meg, jeg var syk og dere så til meg … Det dere gjør mot en av mine minste, gjør dere mot meg".
- Det har vært berikende å møte så mange flotte pasienter og medarbeidere. Men Nordtun HelseRehab sitt oppdrag ligger først og fremst i å levere gode helsetjenester, der pasientenes ve og vel må komme i første rekke, legger Arvid til.

- Hva nå?

- Hva fremtiden vil bringe for oss og Nordtun HelseRehab er ikke lett å spå noe om. For Nordtuns del ønsker vi at institusjonen vil bestå stødig på egne bein og være til velsignelse, glede og nytte for de pasientene som kommer hit. Men det skjer stadig endringer innen helsemarkedet. Derfor blir det viktig for Nordtun å være i takt med utviklingen, ha et høyt faglig og kvalitetsmessig nivå på tjenestene, alene eller i samarbeid med andre institusjoner.

- For vår egen fremtid vet vi stort sett bare at livet kan by på så mangt. Vi liker å reise, har barn og barnebarn og vil neppe bli sittende fast i gyngestolen, sier det spreke pensjonistparet, som ikke har noen planer om å flytte fra Engavågen.