torsdag

#torsdagerisvart

Julegater åpnes, lys tennes, det er advent og snart jul. Men det finnes dessverre mange mørke kroker blant alle lysene, også i adventstiden. I vinter velger jeg derfor å kle meg i svart på torsdager, sammen med mange andre kirkeledere i Norge.

#torsdagerisvart (#thursdaysinblack) er en kampanje som uttrykker protest mot vold og overgrep, og solidaritet med ofrene. Den stammer fra Argentina under diktaturet da mødre og bestemødre samlet seg foran diktatorpalasset hver torsdag, kledd i svart, stille, men «visuelt øredøvende til stede». Senere er kampanjen båret fram i mange land og sammenhenger der vold, undertrykkelse og trakassering er et problem.

JEG VELGER Å GÅ I SVART for å vise at jeg er lei av å høre om vold, undertrykkelse, drap, voldtekter og trakassering. Jeg vil at alle skal kunne bevege seg fritt uten å være redd for å bli banket opp, slått, voldtatt, trakassert eller diskriminert. Enten det er i skolegården her i Norge eller i krigssoner i Midtøsten eller Afrika.

Jeg er far til tre døtre, og når jeg hører hvordan unge jenter blir behandlet og omtalt på skoler, i vennegjenger, på jobbintervju og i andre sosiale sammenhenger, kjenner jeg både på vrede og fortvilelse. Min svarte genser er en stille protest mot en seksualisert ungdomskultur der mange, særlig jenter, utsettes for et press alle skulle vært forskånet fra.

Det å høre om menn som tar seg til rette, som tafser på kvinner, sender slibrige bemerkninger eller trakasserer på andre måter, er rett og slett pinlig og flaut.

Vold i nære relasjoner er dessverre fortsatt et tabubelagt tema, men utgjør et stort samfunnsproblem, også i Norge. Mange strever i årevis med ettervirkninger av dette.

#MeToo-kampanjen har minnet oss om at trakassering skjer i alle sammenhenger, også i kirkene. Jeg håper vi kan bidra til å skape en åpenhet som gjør det mulig for flere å fortelle sin historie. Frikirken skal være et trygt sted der du kan dele din historie.

La den svarte genseren være en sterk oppfordring til å stå opp mot all slags undertrykkelse, vold og trakassering. La den svarte genseren bli noe mer enn en stille protest, la den føre til aktiv handling!