6.sjodin_16-92-800x350
Den svenske pastoren og forfatteren Tomas Sjødin gjester arbeidermøtet i juni. (Foto: Privat).

Tomas Sjødin til Frikirkens arbeidermøte

Frikirkens arbeidermøte holdes ved Stavern folkehøyskole 4.-7. juni, der svenske Tomas Sjødin blir en av gjestene.

Tema for arbeidermøtet blir "Troens fotavtrykk". Hvordan setter troen spor i oss, i mennesker vi møter og samfunnet vi lever i? Den svenske pastoren og forfatteren Tomas Sjødin blir med på møtet, og det blir seminarer med ulike spor.

- Synodestyret er for øvrig i ferd med å utarbeide en plan for medarbeidersamlinger, etterutdannelse og kompetanseheving, og teologisk refleksjon rundt vår lutherske arv og lære. I arbeidet med teologi vil vi bruke teologisk fagråd, møter for pastorer og eldste, og synoderådet aktivt, for å få en bred og god forankring. Vi har ikke på plass alle detaljer, men tar sikte på å kunne legge frem en plan for treårsperioden i forkant av arbeidermøtet, opplyser synodeformann Jarle Skullerud.

Nærmere informasjon om arbeidermøtet følger, etter hvert som flere detaljer kommer på plass.