16-baksida
Birgitte Bugaard Ørnes lengter etter å se enda flere unge mennesker som har brennende engasjement og et overgitt liv til Jesus. (Foto: Anne-Kristine B. Wiecek).

Tjeneste med evighetsperspektiv

Birgitte Bugaard Ørnes er ny som 2. pastor i Porsgrunn Frikirke, og er glad, takknemlig og ydmyk for å stå i en tjeneste med evighetsperspektiv.

- Hva gleder du deg mest over i arbeidet?

- Møter med enkeltmennesker, samtaler og gleden over å få stå i en sammenheng der man har samme mål og få lov til å være med å dele noe av alt det Gud gir oss. Tanken på at jeg står i en tjeneste med evighetsperspektiv gjør meg både glad, takknemlig og ydmyk.

- Har du et favorittbibelord? Hva betyr det for deg? 

- Å ja, det har jeg og det delte jeg også med menigheten på ordinasjonsdagen: 2 Kor, 12.9: «Min nåde er nok for deg for kraften fullendes i svakhet». Det betyr for meg å få hvile i hans store nåde og stole på at han gir det jeg trenger. Min plass til påkobling er ikke i egen kraft. Han er i båten sammen med meg, og det går aldri tomt hos Gud. Han har satt meg til arbeid og kalt meg til hvile. Alt av bare nåde. Det er nok, det som Jesus gjorde.

- Hva tenker du om Frikirkens motto «Sammen om oppdraget»?

- Sammen om oppdraget er et fantastisk tema, som minner oss på at det aller viktigste er ikke noe vi gjør alene men sammen som menighet og kirke. Den bevisstgjøringen er det viktig å minne hverandre på, både som ansatt og frivillig.

- Er det noe spesielt som opptar deg for tiden? 

- Jeg har en lengsel etter mer av Guds nærvær, og det å leve overgitt til han i alt jeg gjør. Også lengter jeg etter å se enda flere unge mennesker som har brennende engasjement og et overgitt liv til Jesus. Medvandring, og det å gi oppgaver og at hvert menneske skal være fri til å bruke den og de nådegaver som Herren har gitt dem. Å lytte til Guds stemme er viktig.

- Har du noen forbilder eller noen som særlig har vært til inspirasjon for deg som kristen? 

- Mitt forbilde på veien til å bli kristen som skjedde i 1977 var forkynnelsen til Anfinn Skaaheim. Den var bibelsk, ærlig og sann, og den utfordret til å ta et standpunkt. Som kvinne selv og forkynner i dag, så må jeg si at Elin Linde Fagerbakke og Anne Christiansen er to kvinner som med sin frimodige forkynnelse både oppmuntrer, støtter og utfordrer til tjeneste og jeg ser veldig opp til dem.

- Hva liker du å gjøre på fritiden?

- På fritiden er jeg glad i sjøen, skogen og fjellet, og to skjønne barnebarn. Jeg er glad i å skrive, så sysler også litt med det og har kommet ut med to bøker i 2014 og 2017. Det er både avkobling og tilkobling.