strategisamling
Foto: Jarle Skullerud

Strategisamling for Frikirken

Strategisamlingen for Frikirken, som er arrangert av Synodestyret, finner sted på Gardermoen i går og i dag.

Inviterte deltakere fra presbyteriene, lederteamet på Frikirketorget, FriBUs landsstyre og Synodestyret er samlet for å dele tanker og visjoner, og for å drøfte veien videre for kirkesamfunnet de seks neste årene.